Hem escampat la saca d’adob que ens van dur en Joan Mas de Transporterra. És una saca de fems que ens donen a l’Escola d’Equitació de Vallgorguina.

De hort març
De hort març
De hort març

Per escampar els fems hem fet servir els rasclets, les aixades i la pala.