Hem tret les fulles mortes de les coliflors, els bròquils i les faves.

De hort febrer 2012
De hort febrer 2012
De hort febrer 2012