Hem collit els alls tendres i un manat de bledes.

De 20 de gener de 2012
De 20 de gener de 2012