Les pesoleres del nostre hort ja ham començat a treure algunes flors.

 

De hort desembre