Les faves i els pèsols que vam plantar de llavor ja estan treient el cap.
FAVES

De Hort octubre 2011

PÈSOLS

De Hort octubre 2011