Els nostres carabassons ja comencen a tenir el tamany perfecte per collir-los. I això estem fent.

De hort juny