Les tomaqueres sempre tenen aquesta mena de vici de treure unes
branquetes entre la tija i les fulles a les que anomenem “xupons”, en aquesta foto els podreu observar.

Més endavant gravarem un video com es van treient.

De hort maig