El tema de l’hort ja ha arribat també a les Pissarres Digitals Interactives. Clicant en aquest enllaç podreu accedir a una programació sobre l’hort per a PDI. Heu de tenir en present que si no teniu el programa de l’Smart. Notebook.10 no podreu treballar amb ell. Aquest programa es pot descarregar gratuitament des d’internet.

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=272