Hem vist avui que les faves ja tenen les primeres flors.

De hort 20-12