El 20 de desembre de 2006, la Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució (A/RES/61/193) per la qual es declarava 2011 Any Internacional dels Boscos. Aquesta celebració resultarà útil per prendre major consciència que els boscos són part integrant del desenvolupament sostenible del planet a causa dels beneficis econòmics, socioculturals i ambientals que proporcionen. Amb aquesta finalitat, es promourà l’acció internacional a favor de l’ordenació sostenible, la conservació i el desenvolupament de tot tipus de boscos, inclosos els arbres fora d’ells.
Entre les activitats commemoratives de l’Any Internacional dels Boscos figura el intercanvi de coneixements sobre estratègies pràctiques que afavoreixin l’ordenació forestal sostenible i el retrocés de la desforestació i la degradació dels boscos. Per tal de facilitar l’organització d’aquestes activitats, s’encoratja als governs a que estableixin comitès nacionals i centres de coordinació en els seus països respectius, ja que uneixin els seus esforços als de les organitzacions regionals i internacionals i les organitzacions de la societat civil.

De logos

La Secretaria del Fòrum de les Nacions Unides sobre els Boscos (FNUB) serà el centre de coordinació designat per a la posada en pràctica de l’Any Internacional dels Boscos. És la segona vegada que s’assigna als boscos seu propi «any internacional». La primera va ser el 1985, quan el Consell de la FAO va demanar a tots els estats membres que concedissin un reconeixement especial als boscos en el curs de l’any per tal de centrar l’atenció mundial en la necessitat de conservar i protegir els boscos; despertar la consciència política i pública pel que fa als recursos forestals; identificar i posar de relleu els factors que amenacen a aquests recursos forestals, i mobilitzar la població, i en especial als joves, perquè participessin en activitats orientades cap a la protecció dels boscos.

De logos

La FAO estima que cada any, més de 130.000 km ² de boscos es perden a causa de la desforestació. La conversió a terres agrícoles, la recollida insostenible de fusta, les pràctiques de la gestió inadequada de la terra, i la creació dels assentaments humans són les raons més comuns per a la pèrdua de zones boscoses. Segons el Banc Mundial, la desforestació representa fins a un 20 per cent de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle, que contribueixen a l’escalfament global i, amb això, al canvi climàtic. Els boscos constitueixen l’hàbitat al voltant de dos terços de totes les espècies sobre la terra i la desforestació de boscos tropicals produeix la pèrdua de biodiversitat de fins a 100 espècies per dia.