Aquesta setmana hem arribat a temperatures molt baixes, però les plantes de l’hort no semblen notar-ho gaire.

De hort 20 novembre