Les nostres maduixes ja estan força crescudes, només els fa falta madurar.

De hort maig