Els alumnes de cicle inicial estan treballant l’hort dintre de l’àrea d’anglès, en Josep, l’especialista d’anglès, ha introduit el tema de l’hort a partir d’un conte “The Great, Big, Enormous Turnip”, i amb els alumnes han anat a plantar “turnips ” a l’hort i a partir dels raves anirant introduint tota la resta de productes de l’hort.

My vegetable garden