Horaris pels canvis de grups

Tal com vàrem anunciar, tots els estudiants que estigueu matriculats als CFA Palau de Mar pel curs 2017-2018 i vulgueu sol·licitar un canvi de grup, ho podreu fer un cop acabat el període de matrícula

L’horari per a sol·licitar el canvi de grup serà:

  • Dimarts dia 12 de setembre de 10 a 13 h

Screenshot_1

Un cop passada aquesta data, les possibles sol·licituds de canvis de grup s’hauran de gestionar amb el professor corresponent, un cop iniciades les classes.

La viabilitat dels canvis de grup sol·licitades, estan condicionades a la disponibilitat de places dels diferents grups.