El processador de text

En aquest apartat trobaràs totes les pràctiques del processador de textos Word.

Manual d’explicacions ( en castellà – el podeu descarregar)Video

Introducció

Pràctica1

Repassa.- Exercicis 14 i 15

Correccions ortogràfiques.

Correcció doc1             Correcció doc2       Correcció3      Correcció4

Com fer una correcció manual(Vídeo)