ANALISI SINTÀCTICA

En aquestes adreces podreu trobar diferents exercicis que us  ajudaran a  anar dominant l’anàlisi sintàctica de les oracions.

Exercici d’anàlisi sintàctica (160 preguntes)

Anàlisi sintàctica pas a pas