ALTRES

Per a completar alguns aspectes puntuals  del curs aquí en teniu una mostra de tutorials concrets:

1.- Ordenar elements d’una taula

2.- Definir diferent nombre columnes en un mateix document .

3.- Complimentar les propietats d’un document

4.- Convertir doc en pdf

Amb Pdf creator

Des de drive

5.- Macros dins un document de word