EXCEL-C1

Per a l’aprenentatge d’aquest programa el dividirem en dos apartats:

1.- Bloc teòric

2. -Pràctiques