Crear carpetes

Crear una carpeta a l’escriptori.- Explicació vídeo

Crear una carpeta als meus documents.- Explicació vídeo

Crear un document amb wordpad i desar-ho.- Explicació vídeo

Crear un document amb PAINT i desar-ho .- Explicació vídeo

Fer un arxiu de text amb una imatge. – Vídeo

ERRORS FREQÜENTS

1.- Entrar dins d’una carpeta per desar un document. Vídeo

2.- Diferencia  entre   la carpeta   ACCESSORIS   i   la   carpeta ELS MEUS DOCUMENTS. Vídeo