Base de dades

En aquest apartat aprendrem com crear els elements principals d’una base de dades: Taules, consultes, formularis i informes.

1.- Creació d’una taula

2.- Creació d’una consulta

3.-  Creació d’un formulari

4.- Creació d’un informe