C6.- TRACTAMENT INF. NUMÈRICA

DINS D’AQUEST APARTAT TROBAREU TOTS ELS TUTORIALS CORRESPONENTS ALS CONTINGUTS  DE LA COMPETÈNCIA NUMÈRICA FENT ÚS DEL PROGRAMA EXCEL.