C7. TRACTAMENT DE LES DADES

Aquest curs comencem amb les bases de dades fent ús del programari Microsoft Access.

Descarregueu aquest arxiu per a poder fer les pràctiques.

Biblioteca Martí i Pol

CONSULTES AMB TAULES RELACIONADES

Pràctica- consultes

Solució pràctica-consultes

INSERIR IMATGES EN UNA TAULA

Incloure imatges en un camp OLE

 

Relacionar CONSULTES-FORMULARIS I BOTONS AMB MACROS

Crear una consulta i un formulari relacionat. Introducció de paràmetres.

Activar un formulari mitjançant d’un botó

 

CREAR UNA PORTADA DE LA BASE DE DADES

Document resumen

Creació de 2 portades enllaçades

Afegir botons a la portada de consultes

CREAR RELACIONS ENTRE TAULES

Com establir relacions entre taules

Base de dades:poliesportiu-exercici per a practicar

 

CREACIO DE FORMULARIS AMB SUBFORMULARIS

Crear un formulari amb un subformulari

Introduir en el formulari quadres combinats

Formularis amb subformularis (bàsic-reforç)

CREACIÓ D’INFORMES

Informes amb camps de diferents taules