El formularis en línia

En aquesta adreça trobaràs tots el tutorials per fer un formulari electrònic.

http://blocs.xtec.cat/cfamelis/el-formulari/