Gestió on line d’arxius

Pujar arxius

1.- Com crear un compte a Google

2.- Pujar un arxiu al núvol  (per a COMPETIC 2)