MACROS EN EXCEL

Podeu consultar els següents tutorials de diverses macros fetes amb l’excel.

a- Transformar un arxiu amb extensió .CSV

b.- Eliminar els hipervincles d’una columna.

c.- Mostrar l’arxiu personal de macros