Tema 2

L’apostrof i  la contracció

L’article definit   (Del 105 al 118)

 Pronoms combinats  (11- 65 -66)

Practiquem amb verbs ( Del 5 al 10 – 73 -79)

 

Ampliació:

Pronoms febles  (60-61-62-63-109-128-129-130)