C4- TRACTAMENT DE LA INF. ESCRITA

DINS D’AQUEST APARTAT TROBAREU TOTS ELS TUTORIALS CORRESPONENTS ALS CONTINGUTS  DE LA COMPETÈNCIA ESCRITA FENT ÚS DEL PROGRAMA WORD.