Gràfiques

En aquesta pàgina trobareu diferents tipus de gràfiques amb opcions que permetran personalitzar-les.

a.- Gràfica de línies i línies de tendència

b.- Gràfiques de barres  2D    3D

c.- Gràfiques de sectors

d.- Gràfiques combinades