Internet

En aquest apartat podràs consultar com treballar amb arxius i enllaços situats a la xarxa d’internet

Compartir un arxiu de drive

Enviar un e-mail amb un enllaç i un arxiu- amb Gmail.

Obtenir l’enllaç d’un arxiu de drive

Xarxes socials

GOOGLE +

Aquí pots consultar  com poder publicar notícies i comentaris mitjançant google +.

publicar notícies i comentaris