Dictats

Amb aquest enllaços podràs pràcticar a classe i a casa les diferents normes ortogràfiques i gramaticals.

Pràctiques de dictats de nivell intermedi

Pràctiques de dictat de nivell de suficiència