TIPUS D’IMATGES

En aquesta pàgina trobaràs l’explicació dels principals tipus d’imatges segons la seva extensió.

També un exercici per a practicar la transformació d’imatges (variar l’extensió i canviar la mida).

Els tipus d’arxiu. Explicació

Exemple de una mateixa imatge amb diferents extesions

Exercici