PROGRAMES DEL CURS

En aquesta pàgina podreu trobar el enllaços amb els diferents programes de les assignatures.

Programa de Llengua castellana i catalana (programa comú)

Programa de Llengua anglesa

Programa de Ciències socials

Programa de Matemàtiques

Programa de Tecnologia

Programa de Ciències Naturals