Daily Archives: 25 febrer 2013

Jornades de Biblioteques Escolars a Barcelona

Els dies 5 i 6 de març a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, tenen lloc les V Jornades de Biblioteques Escolars organitzades pel Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i el grup Bibliomèdia, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

Consulteu el programa i les experiències sobre la biblioteca 2.0.

 

 

Es poden consultar els materials i ponències de les Jornades.

Enllaços als nous documents, espais web i recursos presentats:

DIRECTRIUS I ESTÀNDARDS PER A LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA 

Document publicat pel Departament d’Ensenyament mitjançant la coordinació del SIAL, del Programa Puntedu, la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona, el grup Bibliomèdia de la FMRP, el col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya i el Servei de Biblioteques Públiques.

Document de referència que estableix la missió i les funcions de les Biblioteques Escolars i els estàndards dels recursos bàsics.

 

Entorn virtual elaborat pel Programa Puntedu mitjançant un grup de treball que recull les bases d’una biblioteca escolar 2.o. 

Trobarem els principals àmbits i eixos d’actuació d’una Biblioteca Escolar 2.0 i les eines necessàries per a portar-ho a terme, amb enllaços a experiències concretes de centres educatius.

Inclou una eina d’autodiagnosi sobre la Biblioteca del centre per inciar el camí referent als:

  • Serveis de difusió i gestió de caràcter general
  • Serveis de suport al currículum
  • Serveis de dinamització de la lectura
  • Serveis centrats en l’usuari de la biblioteca escolar

 

 

Cinfo_aula i  Bibliomèdia treballen conjuntament per localitzar i fer difusió de recursos i bones pràctiques sobre competència informacional i biblioteca escolar.

 

Podem consultar i fer cerca guiada de moltes activitats, així com aportar noves experiències dels centres docents.