Daily Archives: 30 novembre 2012

Llegir, més enllà de les lletres

Llegir, més enllà de les lletres. Interioritats de didàctica de lectura

d’Enric Queralt, publicada per Pagès Editors és una obra bàsica que aporta les eines per sistematizar l’ensenyament-aprenentatge de la lectura des de l’educació infantil a cicle superior de primària.

Obra guardonada als XXXII Premis Baldiri Reixac.

Com llegim?

Quina metodologia fem servir?

Què vol dir comprendre un text?

Com es resolen les dificultats de comprensió lectora?

Quins objectius de lectura ens proposem?

Com fem les lectures “acompanyades”?

Quins criteris ens permeten millorar la lectura expressiva?

Com s’avalua la lectura?

Com fomentar la lectura crítica a l’aula?

En aquest llibre trobem pautes clares, exemples i models per a que els alumnes siguin competencialment bons lectors.