Daily Archives: 25 maig 2009

PLA DE FOMENT DE LA LECTURA 2008-2011

Oferta de nous programes en l’àmbit educatiu per al foment de la lectura plantejats en tres grans eixos:

-Millorar la comprensió lectora

-Fomentar l’expressió escrita

-Potenciar la formació de docents  en el foment de la lectura

El Pla de Foment de la Lectura 2008-2011 de la Generalitat de Catalunya acull 12 programes, entre els que destaquem com a novetats per al proper curs:

-Itineraris de lectura en veu alta

Nou programa amb l’objectiu que l’alumnat pugui escoltar en boca d’actrius i actors coneguts, la lectura en veu alta d’una antologia de textos seguint unes temàtiques  per a primària, per a secundària i per al batxillerat.

-Què llegeixes? A les escoles

Nou espai de trobada de la comunitat lectora infantil  i juvenil.

Fòrum Llapis fins a 11 anys

Fòrum Boli de 12 a 16 anys.

Què llegeixes?