Metodologia

Durant el projecte, que té una durada aproximada de tres setmanes, es treballa amb una metodologia que promou el treball grupal: en funció de l’activitat es va realitzant treball en parelles, grups reduïts o tot el grup classe. El fet d’estar a cicle inicial, sovint és complicat assignar els rols de grup. Pel que fa al desenvolupament, les tasques es dissenyen en funció dels interessos de l’alumnat.

Un cop arriben de colònies, es realitza, a nivell d’aula, una pluja d’idees sobre el tema dels pirates, la qual cosa permet fer-ne un agrupament per temàtiques: el resultat va ser que es va acabar treballant les parts del vaixell, la indumentària dels pirates, la seva alimentació, la versió femenina dels pirates, tipologia…

És important el fet de donar autonomia a l’alumnat en la cerca d’informació a casa, que es comparteix posteriorment a l’aula, i en alguns casos es compta amb la participació de les famílies a l’aula. A més a més, l’alumnat de 4t d’ESO que cursa el servei comunitari de llengua, ens va venir explicar el conte del “Pirata Miquelet” i en van portar un vaixell per explicar-ne les parts. De la mateixa manera, l’alumnat de la UEC del Ripollès va intervenir al projecte amb l’organització de jocs tot aprofitant alguna estructura preexistent del pati, que es va convertir en un símbol pirata.

 

L’ESCOLA DELS SOMIATRUITES

LA METODOLOGIA

Iniciem aquest curs un nou projecte: L’escola dels Somiatruites. En aquest projecte els nens i nenes de 2n de Cicle Inicial juntament amb les famílies desenvoluparan un projecte a partir de diferents tallers on alumnes, pares i mestres somiaran i desenvoluparan accions  a l’escola.

La metodologia utlitzada en aquest projecte parteix de l’aprenentatge cooperatiu no només amb l’alumnat, sinó col.laboratiu amb les famílies. Les activitats autèntiques a vegades necessiten d’una tribu per poder desenvolupar-se, ens agrada treballar amb la comunitat, sabem que això no tan sols enriqueix a l’alumnat, sinó que millora els aprenentatge i desenvolupa unes actituds indispensables.

COM?

REUNIONS PRÈVIES AMB LES FAMÍLIES PER TAL D’EXPLICAR EL PROJECTE I ACABAR-LO DE DESENVOLUPAR AMB ELLS.

LLISTAT DE TOTS ELS FAMILIARS QUE HI PODEN PARTICIPAR.

ORGANITZACIÓ DE LES FAMÍLIES EN ELS TALLERS.

AVALUACIÓ DE CADA UNA DE LES SESSIONS PER TAL DE FER LES MODIFICACIONS PERTINENTS.

AVALUACIÓ FINAL DE L’ALUMNAT, ELS MESTRES I LES FAMÍLIES

ABANS DE COMENÇAR EL PROJECTE…

Abans de començar: Fem una passejada per l’escola amb ulls que ens agrada i ho anotem.

Al cap d’una setmana anem a fer una passejada per l’escola amb ulls de llocs, espais, objectes… que ens agradaria millorar.

TALLERS DEL PROJECTE:

1r -BRIGADA DELS SOMIATRUITES.

2n -ELS FOLLETS DE L’ESCOLA (BEEBOTS)

3R- DISSENYEM LES DISFRESSES PER A LA NOSTRA OBRA DE TEATRE.

4T-  CONEGUEM L’ESCOLA A PARTIR D’UN GEOCACHING I CREEM EL NOSTRE.

5È- L’ESCOLA DELS SOMIATRUITES ( DISSENYEM UNA MAQUETA).

DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS

Compartim la nostra troballa i escollim una acció a partir d’una assemblea amb les dues classes. La proposta escollida la desenvoluparem juntament amb les families. Dissenyarem, crearem i tirarem endavant la nostra proposta!

La proposta ha estat:

  • Escollir el lloc i plantar flors a l’escola
  • Dissenyar i muntar un circuit d’aigua per posar a la tanca.

COM?

Acordem que qualsevol projecte que fem a l’escola tindrà en compte l’aprenentatge cooperatiu com a element enriquidor i bàsic. Així doncs, a l’escola desenvolupem activitats autèntiques que malgrat ser  productives i que permeten potenciar destreses bàsiques per a l’alumnat d’avui, no les consideraríem com a projectes.

Tots els projectes fomentaran:

  • L’aprenentatge cooperatiu.
  • Activitats que potenciïn un grau d’autonomia i de decisió important.
  • Definirem un repte inicial que fomenti la reflexió, la recerca i l’acció de tothom.
  • Les activitats tindran un grau de guiatge, però mai marcaran el camí, perquè el procés el decidirà l’alumne/a.
  • Els projectes sempre els iniciarem en una reflexió grupal, recordant els objectius de la sessió i, al final, amb una autoavaluació individual i grupal per tal d’introduir propostes de millora.
  • La realització d’un producte final significatiu que impliqui comunicació i funcionalitat.

 

ENS PRESENTEM

Som el grup impulsor de l’Escola Frigolet (Porqueres). És el primer any que formem part de la Xarxa de Competències bàsiques i ens fa molta il·lusió poder compartir i debatre el nostre full de ruta amb tots/es vosaltres.

La nostra escola es troba ubicada en una zona rural, prop de l’estany de Banyoles i està envoltada de camps i espais verds. L’edifici escolar és una masia de l’any 1956, que actualment consta d’una ampliació nova que s’integra a la masia inicial.

Fa temps que hem iniciat canvis metodològics a favor d’una educació transformadora que recolza la metodologia per ambients i aprenentatge a través del joc.

Aquest curs escolar comptem amb dues comunitats (petits i grans). La comunitat de petits avarca de P3 fins a 2n i la comunitat de grans de 3r a 6è.

A la franja horària del matí es fan els ambients (ambients literaris, científics, matemàtics i art&english). A les tardes duem a terme els tallers (música, teatre, filosofia, hort i educació física/psicomotricitat).

Pel que fa a l’agrupament aquest és divers. D’una banda, cada nen/a té el seu grup de referència “tribu” on hi ha alumnes de diferent edat (P3-2n / 3r-6è) i d’altra banda, hi ha els agrupaments amb el cicle. Concretament, els ambients es realitzen amb el grup multinivell i els tallers amb el cicle corresponent.

En aquest bloc documentarem el projecte “Creació de l’himne d’escola”. Aquest, neix d’un interès inicial per identificar l’escola amb una melodia pròpia.  És un projecte que hi participen els nens i nenes de cicle mitjà i cicle superior. El procés creatiu de la proposta intenta establir connexions entre l’art visual, la música i el llenguatge verbal.

Seguim compartint!