Producte final

Dins el projecte Els pirates van haver-hi diferents productes finals, la majoria dels quals van tenir a més una projecció. A primer de Primària es van fer uns enregistraments publicitaris potenciant els bons hàbits alimentaris, els quals es van poder visualitzar a tots els cursos de CI. Pel que fa a 2n, en lloc d’enregistraments, es van elaborar uns pòsters que un cop finalitzats es van anar a presentar als diferents cursos d’EI i PRI i es van fer còpies en color per tal de tenir-los exposats a l’aula. També a 2n els labbooks, a part de la finalitat avaluativa, també va esdevenir un producte final. L’alumnat del cicle va estar molt content i satisfet de totes aquestes produccions finals del seu projecte.

La veu dels alumnes: Els anuncis més pirates

Durant tot el projecte l’alumnat del cicle inicial va mostrar gran entusiasme per tal d’aprofundir en la temàtica dels pirates i conèixer el seu estil de vida: van poder comprovar com moltes vegades els seus hàbits de vida no eren gaire correctes, i per això ven crear uns anuncis per tal que ells mateixos i la resta de cursos adoptin hàbits higiènics, alimentaris i conductuals adequats. Va ser el punt culminant de la motivació de tot el projecte.

Avaluació

El fet de valorar el projecte passa per dos moments importants: en primer lloc durant la realització del projecte, amb la mateixa observació d’aula, que permet detectar punts forts i dificultats en els diferents tipus d’activitats i agrupaments. En aquest cal destacar el paper del docent com a guia que ajuda a reconduir les situacions d’aprenentatge on es requereix la seva actuació de manera més explícita. En segon lloc després de la realització del projecte, el producte final elaborat per l’alumnat a nivell individual, que és un Lapbook, permet detectar el nivell d’assoliment de cada alumne tenint en compte els objectius finals del projecte. Així mateix, el projecte inclou una activitat de síntesi que permet detectar el grau d’assoliment del vocabulari treballat durant el projecte, a 1r a nivell oral i a 2n a nivell escrit.

Metodologia

Durant el projecte, que té una durada aproximada de tres setmanes, es treballa amb una metodologia que promou el treball grupal: en funció de l’activitat es va realitzant treball en parelles, grups reduïts o tot el grup classe. El fet d’estar a cicle inicial, sovint és complicat assignar els rols de grup. Pel que fa al desenvolupament, les tasques es dissenyen en funció dels interessos de l’alumnat.

Un cop arriben de colònies, es realitza, a nivell d’aula, una pluja d’idees sobre el tema dels pirates, la qual cosa permet fer-ne un agrupament per temàtiques: el resultat va ser que es va acabar treballant les parts del vaixell, la indumentària dels pirates, la seva alimentació, la versió femenina dels pirates, tipologia…

És important el fet de donar autonomia a l’alumnat en la cerca d’informació a casa, que es comparteix posteriorment a l’aula, i en alguns casos es compta amb la participació de les famílies a l’aula. A més a més, l’alumnat de 4t d’ESO que cursa el servei comunitari de llengua, ens va venir explicar el conte del “Pirata Miquelet” i en van portar un vaixell per explicar-ne les parts. De la mateixa manera, l’alumnat de la UEC del Ripollès va intervenir al projecte amb l’organització de jocs tot aprofitant alguna estructura preexistent del pati, que es va convertir en un símbol pirata.

 

Planificació

Aquest projecte el situem en el context de les colònies, realitzades a l’inici del mes d’octubre: el lloc escollit és Palamós, espai que permet desenvolupar el leit motiv del projecte: “Els pirates”. Cal dir que l’alumnat, en cap casa, no coneix la temàtica de les colònies fins que arriba al lloc escollit. En el cas de Cicle inicial, es tracta d’un espai real on en una època passada van tenir lloc les grans gestes del pirata Barba-roja; a més es pot visitar l’exposició que hi ha al port. Per tant a l’entorn del tema dels pirates es van articulant les diferents activitats de les colònies, les quals permetran que, en arribar, l’alumnat es formuli preguntes, i a partir de les quals s’articularà el desenvolupament del projecte.

 

 

Ens presentem!

L’IE Mestre Andreu està situat a Sant Joan de les Abadesses, a la comarca del Ripollès. Es tracta d’un centre educatiu distribuït en dos edificis separats per una distància de 900m. Pel que fa a l’escola (situada al centre del poble), s’imparteixen les etapes d’EI i PRI; a l’institut (als afores del poble), de darrera construcció (inaugurat el setembre de 2018); s’imparteix ESO. Com a únic centre, prioritzem la consolidació d’una línia metodològica que doni coherència al centre i alhora garanteixi la coordinació interetapa i el seguiment de l’alumnat.

El curs 2018-19 és el nostre primer curs que formem part de la Xarxa de competències bàsiques. Com a formació de centre, hem endegat projectes d’innovació, com ara el tractament integrat de llengües (TIL) i l’orientació educativa a través de les activitats SCAP. De la connexió d’aquestes formacions ens ha encoratjat a participar de la XCB per tal d’aglutinar les diferents estratègies i portar-les al camp del treball per projectes, on tindrem l’ocasió de desenvolupar un treball més competencial i per tant una millora dels aprenentatges de l’alumnat.

Actualment tenim una distribució dels projectes de nivell de centre fonamentalment basada en els treballs interdiscliplinaris a nivell de PRI i de treballs de síntesi a SEC; d’altra banda a l’àrea de Medi en ambdues etapes s’estan elaborant programacions atenent als indicadors de l’SCAP, que al seu torn esdevenen petits projectes que donen lloc a projeccions externes.

De la mateixa, de manera transversal sorgeixen petits projectes com ara a nivell de Plàstica;: es tracta de projectes emergents que es treballen als diferents cursos d’EI, PRI i SEC, amb la finalitat de treballar un determinat autor (com ara Peter Anton o Van Gogh) amb el resultat d’un producte final. De la mateixa manera, hem dut a terme el projecte pati, del qual en sorgeixen d’altres com ara l’apadrinament dels arbres del pati, projecte que treballa llengua, Medi i Plàstica.

Tot i l’aposta del claustre de participar enguany en la XCB, només el Cicle Inicial de PRI es va mostrar disposat a formar part de l’Equip impulsor. L’objectiu és fer taca d’oli per tal que la resta de cicle i etapes s’hi vagin adherint. Esperem que entre tots farem bona feina!!!