PRODUCTE FINAL

L’aquàrium 412494959-Projecte-Aquarium-Copia-3 ja és una realitat. Tota la comunitat educativa ha pogut gaudir del resultat final on els objectius proposats han estat realitzats.

 

 

 

 

 

 

 

 

D’una forma semblant, els interessos de l’alumnat del CS ha propiciat que es pugui portar a terme una difusió molt enriquidora amb un format molt semblant al que podria tenir un programa radiofònic, Ràdio Escola Amat i Targa, que està sent conduït per l’alumnat del CS i en el qual tenim previst que hi participin tots els nivells de Primària i en algun moment també l’alumnat d’Educació Infantil.

Implementació (Projecte Aquàrium)

Moltes i moltes preguntes 412309808-PROJECTE-AQUARIUM-2 Implementació ens fan reflexionar per poder assolir els objectius proposats… Es va iniciar una recerca d’informació dels animals del mar que volíem en el nostre aquàrium. I lògicament necessitàvem també, saber les mesures per poder comprovar si ens hi cabien per fer-los en tamany real.

 

Metodologia

Lògicament arribem a la conclusió que treballar per projectes és una metodologia basada en oferir canals que puguin ajudar als nens/es a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicacions en la nostra vida més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades com s’ha fet sempre a l’escola tradicional.

Com ja hem explicat a la presentació, som conscients que estem immersos en un canvi metodològic que ens ha d’ajudar a assolir uns objectius que facin possible que l’alumnat  sigui totalment competent en una societat en constant canvi i evolució. És una feina veritablement apassionant que ens motiva per continuar treballant i millorar la nostra tasca.

Actualment quan obrim les portes a la Comunitat Educativa parlem d’una metodologia activa, integral i vivencial. Ens basem en una línia d’escola on els aprenentatges han de ser significatius, funcionals i relacionats amb l’entorn. Volem doncs que el nostre treball sigui totalment competencial.

Ens hem adonat que tenim continguts que es presenten integrats i no fragmentats per àrees de coneixement. Hem observat que les activitats contenen molts elements d’indagació i recerca i serà normal que puguin sortir més preguntes que no pas respostes. Però sobretot tenim molt clar que les tasques estaran contextualitzades i es basaran en contextos reals o que podrien ser-ho i això serà la base per crear coneixement.

Pensem que treballar per projectes fomenta l’autonomia de l’alumnat i per tant esdevindrà el protagonista dels seus aprenentatges.

Com a mestres, proposarem, regularem, preguntarem i introduirem els continguts que siguin necessaris.

I per suposat, intentarem arribar a un producte final que podrà tenir formes diverses: un dossier d’aprenentatge, un bloc, una presentació audiovisual, un objecte, qualsevol esdeveniment: una proposta del mestre, una idea o vivència dels infants, esdeveniments relacionats amb l’aula.

En aquest sentit ens hem engrescat en diversos projectes tant a Infantil com a Primària. Per exemple, després de la visita a l’Aquàrium de Barcelona,  la classe París (I4) ha mantingut varies converses i d’aquestes va sorgir la necessitat de realitzar un aquàrium dins l’aula.

D’una forma semblant, els interessos de l’alumnat del CS ha propiciat que es pugui portar a terme una difusió molt enriquidora amb un format molt semblant al que podria tenir un programa radiofònic, Ràdio Escola Amat i Targa, que està sent conduït per l’alumnat del CS i en el qual tenim previst que hi participin tots els nivells de Primària i en algun moment també l’alumnat d’Educació Infantil.

S’utilitzarà  una avaluació formativa, és a dir, compartirem amb els alumnes els objectius i criteris d’aprenentatge i es fomentarà l’autoregulació.

S’atendrà la diversitat, ja que els alumnes poden treballar a ritmes diferents i donaran el màxim que puguin dins les seves possibilitats.

Estem davant d’un repte apassionant que a poc a poc anirà prenent forma amb el treball conjunt de tota la Comunitat Educativa.

Escola Germans Amat i Targa

QUI SOM?

L’Escola Germans Amat i Targa obre les seves portes i ràpidament ens deixa veure uns trets d’identitat que han anat prenent forma amb el pas dels anys i han quedat certament consolidats.

En el nostre cas, com a part de la Comunitat Educativa, ens mostrem molt agraïts quan un projecte d’innovació pedagògica és reconegut i certificat, ja que fa possible la continuació de la nostra feina per contribuir a la millora del sistema educatiu. En aquest sentit, el projecte d’Educació Emocional de la nostra escola té com a objectiu estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu del centre. Per tant  comptem amb un alumnat que esdevindrà en el gran protagonista i amb unes famílies que estan entenent les noves formes d’aprendre.

Podem dir doncs, que disposem d’una molt bona base que ens facilitarà poder incorporar el treball per projectes.

Aquest any, com a novetat,  disposem d’uns horaris lectius amb franges diferenciades,  dedicades al treball per projectes. Estem immersos en un nou canvi metodològic i per tant som conscients que haurem de fer passes endavant per adaptar el currículum d’una forma cada vegada més competencial. Estem buscant la manera de millorar i adaptar la nostra feina per aconseguir que l’alumnat  sigui totalment competent en una societat en constant canvi i evolució.

Volem que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes. És necessari que cooperin amb els altres i hem de fer canvis i revisar la forma de treballar de tipus fragmentada o per parts.

Intentem trobar idees i propostes que ens ajudin a treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per afavorir un aprenentatge competencial. En aquest sentit, continuem treballant per documentar-nos i en definitiva per entendre les característiques bàsiques que considerem que han de tenir els nous projectes.