Com planifiquem el nostre projecte?

En primer lloc els i les alumnes van fer una pluja d’idees de diferents temes que els agradaria treballar.

D’aquesta pluja d’idees, es va seleccionar el tema que havia sortit en les dues classes: Energies.

Una vegada escollit el tema, es va fer un recull d’allò que els i les alumnes volien aprendre:

L’activitat inicial de motivació va ser un visionat d’imatges sobre diferents temàtiques relacionades amb el tema escollit pels alumnes. A partir d’aquestes els alumnes es varen fer preguntes. A partir d’aquí, per esbrinar el que sabíem, vàrem aplicar la tècnica 1, 2, 4 i es va elaborar un pòster que posteriorment vàrem completar amb les preguntes que ens quedaven per respondre.

Una altra de les activitats de motivació és la creació d’un producte final lliure que doni resposta a les preguntes de cada grup amb l’única premissa de no contenir paper com a suport principal.

Un apadrinament molt especial.

 

Partint del programa “Apadrinem ….”en el qual vam participar el curs passat  apadrinant l ‘Home del Mil·lenni, vam plantejar ampliar el coneixement d’altres indrets del poble d’interès històric i cultural.

Després d’una reunió d’equip vam acordar els llocs a visitar més interessants de Gavà i que tinguessin interès pels nostres alumnes, ja que són els llocs habituals per on es mouen: places, parcs…

Cada grup va visitar un monument diferent:

Grup 1: Les Bòbiles.

Grup 2: Font Groga.

Grup 3: Home del Mil·lenni.

Grup 4: Masia  Can Tintorer.

Grup 5: Mines de Gavà i Torre Lluch.

Els grups eren internivells de primer a sisè. Vam treballar durant dues setmanes a la franja horaria de 9h a 11h. Per fer aquesta organització es van modificar els horaris de tot el claustre, sent dues mestres en cada grup.

El projecte interdisciplinari  recollia  els diferents àmbits:

  1. Àmbit de coneixement del medi.
  2. Àmbit de matemàtiques.
  3. Àmbit lingüístic.
  4. Àmbit artístic.
  5. Àmbit digital.

 

 

 

 

 

 

Implementació del projecte d’Egipte – 1ESO

En aquest article parlarem de com vam implementar el projecte d’Egipte de 1r ESO.

En les primeres reunions dels professors vam decidir el tema que ens agradaria que l’alumnat treballés en el projecte. Egipte va ser el tema que finalment es va escollir i els objectius que es van establir van ser: conéixer l’Antic Egipte, millorar el treball en grup i potenciar l’autonomia i la creativitat. Es va acordar que l’assoliment d’aquests objectius es materialitzaria en tres productes finals: una peça teatral (dramatització, attrezzo i disseny de vestuari), un kahoot i un mural. Per últim, el tema va estar dividit en sis parts diferenciades: medi físic, economia i societat, eix cronològic, tombes, béns i escriptura.

L’organització del professorat vam considerar-lo un aspecte molt important. Vam considerar que sempre en determinats moments, si l’organització del centre ho permetia, hi hauria dos professors a l’aula. Per això, es creen horaris nous. En aquests horaris hi havia professors que preferien estar majoritàriament dins del mateix grup i no anar canviant de grup cada hora per tal d’afavorir la coherència del projecte.

També vam considerar important remarcar que la figura del professor a l’aula havia de ser de suport, no d’instructor. El professor de suport és el que s’encarrega de donar solució al problemes que van sorgint durant en el funcionament normal del projecte i aclarir dubtes que dins del grup no han pogut aclarir. Aquest aspecte ajudava a potenciar l’autonomia dels alumnes.

Una vegada definits aquests primers aspectes vam començar a preparar la documentació necessària, alhora que es continuava treballant l’organització d’aquest.

La documentació generada és de dos tipus, orientada al professorat i orientada a l’alumne. Tota aquesta documentació s’inclou dintre de un  Moddle ,on s’inclouen les instruccions detallades per desenvolupar el projecte i els documents d’avaluació. Cada grup de treball tenia un ordinador (amb el seu carregador) i una tauleta  per poder consultar la informació del Moodle.

Cadascun dels subtemes els va treballar un grup. El grup-classe va quedar per tant organitzat en sis grups de treball. Aquests han estat formats a partir de les preferències de l’alumnat, tot i que és el docent qui s’encarrega de la distribució final. Pel que fa al criteri d’assignació del tema als diferents grups de treball, es decideix fer-ho mitjançant un concurs matemàtic.

A mesura que avancen les sessions de preparació es concreten altres aspectes com la temporització i el material. S’acorda que el projecte es durà a terme durant sis dies lectius i que cada grup disposarà d’un ordinador portàtil i una tauleta.

En finalitzar el projecte vam fer una reunió de valoració. Però això ja és un altre tema…

Planifiquem el nostre projecte. Escola Montserratina

A l’escola Montserratina cada curs treballem un Eix Transversal, amb la intenció d’aprofundir en matèries i aspectes diversos. Aquest curs el tema escollit és “Dones que fan Història”. Amb aquest tema la intenció de l’equip docent és donar visibilitat a aquelles figures femenines que han sigut importants en el seu àmbit i no són prou conegudes.

Es va assignar a cada cicle una àrea de coneixement:

EI – dones artistes

CI – dones activistes

CM – dones revolucionàries

CS – dones científiques

Al setembre a cada tutoria es va demanar als alumnes que portessin propostes des de casa.

Les opcions han estat molt variades …

A P4:

– es va enviar una carta informativa a les famílies

– els infants van portar una proposta, amb fotografies i una petita explicació, imprès de casa.

– cada infant va explicar davant del grup de companys/es la dona artista que havien triat i per quin motiu

– quan es van mostrar i explicar totes les propostes es va fer una votació.

– un cop escollida la Pilarín Bayés, l’alumne que havia portat la proposta va donar informació i els companys li feien preguntes.

Iniciem el projecte.

La mare de l’Hugo treballa a la biblioteca de Gavà i li demanem que ens porti alguns llibres o contes de la Pilarín. D’entre molts  que ens porta hi ha un escrit i il·lustrat per ella mateixa sobre la seva vida “La meva vida

Em sembla prou interessant que els infants facin també un llibre sobre la seva vida i el puguin il·lustrar. Ho fan a casa amb les famílies. Es prou motivador perquè es tracta de recordar esdeveniments importants i rellevants de la seva vida per tant forma part d’un context real. A mida que ho tenen acabat ho porten a l’escola i ho mostren i expliquen als companys/es i els exposem.

Aquest serà el punt de partida. Aquí se’n adonen que ells també poden ser il·lustradors!

Plantejo si volen conèixer més il·lustradors a part de la Pilarín i la resposta és afirmativa. Aleshores després d’una conversa de grup arriben a la conclusió que hem d’anar a una biblioteca gran per trobar-ne molts perquè amb de l’escola no en tenim prou.

Els plantejo novament unes altres qüestions: .

  • com podem arribar fins la biblioteca municipal? Els infants van fent propostes (en autocar, caminant…)
  • Algú sap el camí? Com podem arribar sense perdre’ns?
  • Podem anar sense avisar?

A la biblioteca ens ha rebut la Chus que és il·lustradora i ens ensenya molts llibres interessants i unes quantes tècniques professionals.

Per poder posar a la pràctica algunes d’aquestes tècniques plantejo una activitat amb el grup sencer que consisteix en inventar un conte a partir d’uns personatges determinats. Un cop elaborat els infants il·lustraran cadascú el seu conte.

Comparteixen el que han fet amb els companys i companyes de la classe paral·lela mostrant la feina realitzada mitjançant una petita exposició

Avaluarem el procés utilitzant una rúbrica de coavaluació. Ens fixarem en l’ús de les tècniques emprades (dibuix, aquarel·la, collage…)

 

Planificació. Institut Viladecans VI

El projecte es realitza abans de setmana santa i el producte final dels grups que entre els alumnes i els docents valorin millor el dia de Sant Jordi faran la seva representació teatral de la seva versió de la llegenda de Sant Jordi adaptada a un període històric determinat als alumnes d’infantil de l’Escola adscrita.

 

Viladecans. Coneix la teva ciutat

El tema principal d’aquest crèdit de síntesi és conèixer la ciutat de Viladecans, prenent consciència del a seva història,  dels diferents barris de la vila, de l’estructura dels carrers i edificis, dels espais existents, de la distribució dels serveis i de la densitat i distribució de la població. Els alumnes assoleixen aquest objectiu a través d’una sèrie d’activitats treballades en grup i de sortides per la ciutat.

A la sessió inicial hem fet tota una sèrie de preguntes amb la idea de compartir el que farem.

Per exemple per tal d’incorporar els interessos dels alumnes els hem fet aquestes preguntes:

Sabeu com era la vostra ciutat abans de que existissin les cases?

Què és el que va fer créixer la ciutat?

Què va canviar d´una època a una altra?

Què es va mantenir?

Sabeu si la vostra ciutat avança o no? Com ho podeu saber?

Que necessiteu saber per explicar als alumnes d’una altra ciutat quins són els trets positius  i els problemes de la teva ciutat i les solucions per avançar?