La veu dels alumnes de l’Institut Josefina Castellví

Els alumnes han expressat la seva opinió sobre què els ha agradat més i sobre aquesta forma de treballar.

Escoltant les seves veus els professors ens hem adonat que treballant per projectes aconseguim un major grau d’implicació, afavorim la seva autonomia i motivació.

En el transcurs de la implementació del projecte l’equip docent  de 1r ESO ha comprovat que han disminuït les incidències,  a més a més, alumnes que habitualment tenen un paper  passiu a la classe s’han mostrat més actius.  També ens hem adonat que al llarg d’aquest projecte en les converses col·lectives els alumnes s’han mostrat molt motivats i engrescats i la majoria han participat activament.

Aquests són alguns exemples de les seves opinions:

Avaluació del projecte: Viladecans. Coneix la teva ciutat

Diàriament els alumnes han emplenat el seu diari d’autoavaluació per tal de fer judicis sobre el desenvolupament del projecte i proposar millores. Els professors que han entrat a les aules de primer han ajudat a  reflexionar de forma compartida i prendre decisions encaminades a optimitzar el procés d’aprenentatge.

El darrer dia del projecte s’ha fet una presentació de tota la feina feta: resultats de la fase d’investigació i productes finals.

Aquestes són les graelles que hem fet servir avaluar el projecte:

1r A Seguiment diari  

Producte final del projecte: Viladecans. Coneix la teva ciutat

Després d’una setmana dedicada al projecte els alumnes de 1r d’ESO han recollit i presentat la seva feina en diferents formats:

1.Diari d’aprenentatge on han recollit les activitats que han anat treballant aquests dies.

 

2. Vídeo d’algun element representatiu del patrimoni arquitectònic de Viladecans.

Presentació de la Torre Roja Edifici emblemàtic de Viladecans

[youtube]https://youtu.be/CEA_FqHMrMM[/youtube]

3. L’últim dia han fet una exposició oral del projecte fent servir l’aplicació Genial.ly, en  aquesta presentació han sintetitzat tot el que han aprés aquests dies de treball cooperatiu.

Índex de la presentació amb Genial.ly https://view.genial.ly/5cad9e618763430f820de038/presentation-trabajo-sintesi

Caminada a Mas Ratés

 

 

 

Per tal de descobrir els espais verds de la nostra ciutat hem fet una sortida a Mas Ratés així també podrem identificar la flora i la fauna típica de la zona. Mas Ratés és un parc forestal de la vila amb boscos de pi blanc, pi pinyoner i alzina.

La pujada a Mas Ratés té un desnivell de 200 m i hem aprofitat per mesurar la freqüència cardíaca abans i després de fer la pujada. Per aquest motiu hem intentat porta un ritme al caminar el més continu possible evitant aturades innecessàries.

Els alumnes fan servir una aplicació del mòbil per mesurar la freqüència cardíaca

Pujada a Mas Ratés

Els alumnes de 1r ESO fan observació de la biodiversitat de Mas Ratés

Grups de 1r ESO treballant cooperativament a l’aula

Metodologia projecte: Viladecans. Coneix la teva ciutat

Per desenvolupar el projecte hem treballat en equip. Hem fet servir una estructura cooperativa anomenada Equips d’investigació.

 Aquesta tècnica consta de tres fases:

  • Fase 1: Recerca d’informació sobre el tema ( individual)
  • Fase 2: Anàlisi i síntesi de la informació recollida (compartim informació)
  • Fase 3: Presentació del tema a la resta de la classe  (exposició)

La formació dels grups dins de la classe ha estat a càrrec dels tutors de 1r d’ESO, aquests grups han estat el més heterogenis possible i el nombre de components de cada grup ha estat entre 4 i 5.

Els membres de cada grup han triat i s’han distribuït el temes a treballar segons les seves aptituds o preferències.

Amb l’ajut del professor/a han planificat els objectius concrets de cada activitat i els procediments que faran servir per assolir-los, al mateix temps que distribueixen les tasques a realitzar (recerca de la informació, sistematitzar-la, esquematitzar-la, etc.)

Un cop planificades les tasques les alumnes han desenvolupat el pla descrit. El professor/a ha seguit el progrés de cada equip i els ha guiat quan ha estat necessari.

Han analitzat i sintetitzat  la informació recollida els tres primers dies i l’han avaluat fent una posada en comú dins de cada grup.

A la quarta sessió han organitzat la presentació final del treball fent servir l’aplicació genial.ly.

La presentació dels treballs ha tingut lloc el 5è dia. Cada equip ha presentat el treball realitzat i , una vegada exposat, s’han plantejat preguntes, dubtes que han sorgit en aquests dies.

L’avaluació del projecte i de l’exposició  es fa per part del professor/a però també es fa autoavaluació i coavaluació.

 

 

Viladecans. Coneix la teva ciutat

El tema principal d’aquest crèdit de síntesi és conèixer la ciutat de Viladecans, prenent consciència del a seva història,  dels diferents barris de la vila, de l’estructura dels carrers i edificis, dels espais existents, de la distribució dels serveis i de la densitat i distribució de la població. Els alumnes assoleixen aquest objectiu a través d’una sèrie d’activitats treballades en grup i de sortides per la ciutat.

A la sessió inicial hem fet tota una sèrie de preguntes amb la idea de compartir el que farem.

Per exemple per tal d’incorporar els interessos dels alumnes els hem fet aquestes preguntes:

Sabeu com era la vostra ciutat abans de que existissin les cases?

Què és el que va fer créixer la ciutat?

Què va canviar d´una època a una altra?

Què es va mantenir?

Sabeu si la vostra ciutat avança o no? Com ho podeu saber?

Que necessiteu saber per explicar als alumnes d’una altra ciutat quins són els trets positius  i els problemes de la teva ciutat i les solucions per avançar?

Qui som

Som l’Institut Josefina Castellví i Piulachs un centre jove, de fet només tenim set anys d’història, i aquest és el nostre primer any a la Xarxa de Competències Bàsiques. Tenim tres línies a l’ESO i un equip docent molt motivat i amb ganes d’aprendre. Apostem per una educació integral dels alumnes, fomentant el respecte per la diversitat sociocultural, la participació de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre.

Al llarg d’aquests cursos hem anat desenvolupant el nostre projecte educatiu, especialment el projecte de Llengües estrangeres en Anglès (GEP) a diferents matèries com Ciències Socials, Educació Física, Visual i Plàstica,…

Aquest curs hem començat a participar al projecte STEAM l’objectiu del qual és potenciar l’àmbit científic-tecnològic des d’una perspectiva sistèmica i relacionada amb les Matemàtiques i les Arts.

La Xarxa ens ha ajudat  a reflexionar sobre els canvis que volem introduir en el nostre dia a dia, a veure quins són els passos a seguir en aquesta immersió en el treball per projectes, i  tot i que sabem que no serà fàcil ens sentim acompanyats.

Aquest curs l’equip docent de 1r ESO ha fet un replantejament del Crèdit de síntesi que fem en aquest nivell per tal de presentar els continguts integrats i no fragmentats per àrees. El van dur a terme al llarg d’una setmana durant el mes d’abril.