LA VEU DE L’ALUMNAT

Per saber quina valoració feia l’alumnat del projecte “Com és que diuen que hem de protegir les abelles?”, vam fer una assemblea  amb la tècnica del bon debat amb tot el grup-classe on van poder transmetre les seves opinions.

La tutora feia de moderadora i s’encarregava de donar pas als portaveus de cada grup, que eren els encarregats de recollir els diferents punts de vista dels membres del seu equip de treball. Prèviament, amb la tècnica del llapis en mig de la taula, cada equip s’havia posat d’acord per poder fer les seves aportacions.

Sobretot, vam incidir molt en quins aspectes voldrien millorar de cara al curs vinent i què era el que més els hi havia agradat o valoraven positivament. En aquest sentit, la majoria van coincidir en el fet que els aprenentatges que es van realitzar al llarg del projecte van ser molt vivencials, especialment quan van anar al Centre Apícola de Múria i van poder posar-se a la pell d’un apicultor.  També, van afegir que utilitzar les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge suposa una motivació afegida, sobretot quan van programar un PRO BOT per dibuixar els hexàgons, figura geomètrica de les cel·les de les abelles.

L’opinió dels nostres alumes

Els alumnes han opinat…

  • Que han de treballar millor en equip.
  • Que s’han de discutir menys.
  • Que s’han de repartir millor les tasques.
  • Que s’han de preparar millor l’exposició.
  • Que l’ordinador no ha funcionat prou ràpid i els ha endarrerit.
  • Que han de mantenir un clima de treball més silenciós.
  • Que els grups de treball siguin més petits.
  • Que la metodologia de treball els ha agradat molt.

La veu dels alumnes de l’Institut Josefina Castellví

Els alumnes han expressat la seva opinió sobre què els ha agradat més i sobre aquesta forma de treballar.

Escoltant les seves veus els professors ens hem adonat que treballant per projectes aconseguim un major grau d’implicació, afavorim la seva autonomia i motivació.

En el transcurs de la implementació del projecte l’equip docent  de 1r ESO ha comprovat que han disminuït les incidències,  a més a més, alumnes que habitualment tenen un paper  passiu a la classe s’han mostrat més actius.  També ens hem adonat que al llarg d’aquest projecte en les converses col·lectives els alumnes s’han mostrat molt motivats i engrescats i la majoria han participat activament.

Aquests són alguns exemples de les seves opinions: