AVALUACIÓ

L’avaluació serà una eina per poder avaluar tot el procés i prendre decisions de millora, a l’igual que ajudarà a detectar els diferents nivells d’implicació que han mostrat  els alumnes durant tot el desenvolupament del projecte.

S’ha elaborat conjuntament amb els infants una rúbrica de coavaluació  perquè  els alumnes puguin valorar  quines eines han fet servir.

La mestra durant tot el procés anirà prenent nota de totes les evidències que es vagin produint durant el seu desenvolupament.

A partir del treball que s’ha produït en equip els infants avaluaran la  seva implicació personal  durant la seva realització:  el que més els ha motivat,  el que han treballat i el que han après  durant el procés de la creació del projecte.

 

PRODUCTE FINAL

Producte final: Quin producte final han de fer els alumnes?

Els alumnes han elaborat varis productes finals del projecte:

 

Un individual que ha comptat amb la participació de les famílies. Els alumnes a partir de conèixer la feina que desenvolupava l’artista triada vam esbrinar que era il·lustradora i que escrivia contes. Inspirant-se en una obra seva (La història de la meva vida) cada alumne es va endur un llibret en el que havien de fer d’il·lustradors. Els alumnes amb l’ajuda de les famílies van haver de pensar aspectes rellevants de la seva vida i il·lustrar-los amb dibuixos. Després van presentar el seu llibre a la resta de companys/es.

 

Dos de col·lectius, és a dir, que s’han elaborat dins l’aula en el grup classe. Els alumnes van inventar una història de forma col·lectiva. Després de forma individual vam poder il·lustrar cadascú el seu conte.

 

– Hem realitzat una petita exposició de les il·lustracions del taller de la biblioteca per les famílies al pati de l’escola.Hem realitzat el portfoli de tot el procés que a final de curs el podran gaudir les famílies amb els infants.

 

IMPLEMENTACIÓ

EP, NOSALTRES TAMBÉ SOM IL·LUSTRADORS!! P4

La persona que dona nom a la nostra classe és la Pilarín Bayés. Després de buscar informació sobre ella els infants es comencen a engrescar amb la professió dels il·lustradors.

Mostren interès per les il·lustracions dels llibres que tenim a classe i se n’adonen que hi ha estils i diferents maneres de il·lustrar depenent de la persona…. Mateix conte, diferent il·lustració

Plantejo si volen conèixer més i proposen anar a una biblioteca més gran, la municipal.

Plantejo novament, on és la biblioteca? com podem arribar-hi? Proposen buscar a Google. És una eina que hem utilitzat per trobar altres coses. Ara concretament busquem a Google maps. A la PDI visualitzem el mapa i situem l’escola i la biblioteca… Ens situem en el món! 

Truquem a la biblioteca per preguntar quan podem anar-hi. Prèviament preparem un guió per plantejar què és el que volem preguntar i com ho farem… Valorar la importància de la comunicació.

La bibliotecària és també il·lustradora i ens fa una excel·lent explicació i mostra de llibres i contes il·lustrats per artistes reconeguts. També ens ensenya el material i algunes tècniques dels professionals i les portem a la práctica in situ.
Compartir amb els altres. Els infants han explicat als companys de P4 el conte inventat i il·lustrat per ells mateixos.

 

METODOLOGIA

Triar el nom de la classe és significatiu i funcional pels infants. La metodologia emprada ha estat centrada en la participació, buscant la motivació dels alumnes, intentant donar-li un enfocament  globalitzat.  Les demandes i interessos dels infants s’han prioritzat així com també propostes de la mateixa tutora.

Per tal de treballar les activitats, hem utilitzat diferents agrupacions:

– Gran grup  (converses i decisions, votació, invenció del conte…),

– Individuals (preparació a casa i presentació davant del grup de la dona triada) (elaboració

a casa del llibre “La meva vida”) (il·lustració del conte inventat)

– Petit grup (il·lustració del conte inventat)

– Parelles ( explicació i mostra del conte inventat als companys de P4A, coavaluació)

L’elecció de la formació dels grups ha estat lliure per tant heterogènia.

Les tasques o activitats s’han dissenyat entorn a  un tema prou atractiu i motivador pels infants  com són els contes, per tant el fil conductor sempre serà aquest centrant-nos en la professió dels il·lustradors. La intenció és que siguin el màxim engrescadores i participatives i activar el procés creador: elaboració del conte i posterior il·lustració.

Processos per arribar a la resolució de situacions (com podem arribar a la biblioteca…)

Aquestes activitats han anat sorgint dels propis infants i també proposades per la tutora.

Introduïm la recerca partint de l’ofici  dels il·lustradors i totes les activitats proposades són, en certa mesura, guiades.

 

Durant el projecte han sorgit algunes derivacions  segons els interessos dels infants. Per exemple, durant el procés d’elecció del nom de la classe els alumnes van fer diferents propostes derivades de les altres opcions que portaven de casa.

 

El projecte s’ha anat portant a terme durant diferents moments dins  de l’horari setmanal i en diferents espais de l’escola on s’han compartit informacions, dubtes i processos.

 

 

LA VEU DE L’ALUMNAT

Per saber quina valoració feia l’alumnat del projecte “Com és que diuen que hem de protegir les abelles?”, vam fer una assemblea  amb la tècnica del bon debat amb tot el grup-classe on van poder transmetre les seves opinions.

La tutora feia de moderadora i s’encarregava de donar pas als portaveus de cada grup, que eren els encarregats de recollir els diferents punts de vista dels membres del seu equip de treball. Prèviament, amb la tècnica del llapis en mig de la taula, cada equip s’havia posat d’acord per poder fer les seves aportacions.

Sobretot, vam incidir molt en quins aspectes voldrien millorar de cara al curs vinent i què era el que més els hi havia agradat o valoraven positivament. En aquest sentit, la majoria van coincidir en el fet que els aprenentatges que es van realitzar al llarg del projecte van ser molt vivencials, especialment quan van anar al Centre Apícola de Múria i van poder posar-se a la pell d’un apicultor.  També, van afegir que utilitzar les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge suposa una motivació afegida, sobretot quan van programar un PRO BOT per dibuixar els hexàgons, figura geomètrica de les cel·les de les abelles.

L’AVALUACIÓ

La major part de les activitats del projecte es van portar a terme a partir d’una metodologia basada en el descobriment guiat. Cada membre del grup cooperatiu de treball va aportar les seves idees a la resta i amb la participació de cada integrant van donar resposta a les preguntes. El paper de la mestra va ser en tot moment el d’orientar i guiar a l’alumnat en la recerca de les seves investigacions.

Quan cada grup acabava la tasca a realitzar, cada portaveu exposava els seus descobriments a tot el grup-classe. Es van aprofitar els errors i els dubtes per aprendre millor i, finalment després d’una reflexió conjunta, es va elaborar una resposta final a l’activitat proposada.

L’alumnat en tot moment va ser coneixedor i conscient del paper que havia de realitzar dins del seu grup de treball i a l’acabar el projecte es van avaluar, de manera individual i grupal, com van portar a terme l’aprenentatge cooperatiu. També, es va promoure la coavaluació entre grups a l’hora d’exposar oralment els conceptes treballats a l’alumnat de 3r curs.

L’autoavaluació s’ha portat a terme en diferents moments del projecte, com ara a meitat del projecte a partir d’un QÜICK per parlar sobre quins aspectes calien treballar més i quins quedaven prou clars per a la major part de l’alumnat.

Així mateix, es van recollir diferents activitats per evidenciar els aprenentatges realitzats per part de l’alumnat:

 • L’activitat inicial
 • El mapa mental del projecte
 • Les maquetes
 • L’activitat de síntesi

mapa mental del projecte

PRODUCTE FINAL

La intenció educativa del projecte “Com és que hem de cuidar les abelles?” era que l’alumnat conegués la funció pol·linitzadora de les abelles i sensibilitzar als nois i noies de la vital importància d’aquests insectes en la producció d’aliments.

El nostre objectiu també era esbrinar fins a quin punt l’existència o no de les abelles modifica el nostre entorn.

L’acció final es va dur a terme a diferents nivells:

 • A nivell individual: l’alumnat va representar en volum un tipus d’abella intentant reproduir tot allò que havien après sobre la seva morfologia.
 • A nivell grupal: l’alumnat va elaborar unes maquetes representant l’ecosistema de les abelles i les relacions que s’estableixen. Les abelles que van crear individualment, van formar part d’aquest treball.

Una exposició oral posterior a la resta de grups explicant cada maqueta va ser una evidència d’aprenentatge. D’aquesta manera es va regular també el procés d’aprenentatge.

A més, cada grup cooperatiu de treball va elaborar unes presentacions digitals sobre cadascun dels temes del projecte, que van acabar exposant oralment a l’alumnat de tercer curs, vist que en el seu projecte treballaven la pol·linització de les plantes.

 

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “Com és que diuen que hem de protegir les abelles?”

Vam realitzar el projecte sobre aquest ésser viu arrel de la formació que vam rebre a l’escola,  per part de la formadora Teresa Pigrau, sobre el treball per projectes a partir del model d’ésser viu aplicat a animals i plantes.

Un cop teníem clar el tema que volíem treballar, tot l’equip de mestres que intervenia en el projecte va dissenyar preguntes per incentivar processos d’investigació, que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes. D’aquesta manera, ens vam asegurar activar la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

Guió anàlisi

model sistèmic

L’opinió dels nostres alumes

Els alumnes han opinat…

 • Que han de treballar millor en equip.
 • Que s’han de discutir menys.
 • Que s’han de repartir millor les tasques.
 • Que s’han de preparar millor l’exposició.
 • Que l’ordinador no ha funcionat prou ràpid i els ha endarrerit.
 • Que han de mantenir un clima de treball més silenciós.
 • Que els grups de treball siguin més petits.
 • Que la metodologia de treball els ha agradat molt.

Els productes finals

Es va proposar la creació d’un producte final lliure que donés resposta a les preguntes de cada grup amb l’única premissa de no contenir paper com a suport principal.

En aquests enllaços podeu accedir a una mostra:

Mapa conceptual “Les energies”

https://www.mindomo.com/mindmap/992258149b174b808ef8feffe8628865

La contaminació

https://view.genial.ly/5c62e3eaa159c77629edeb45/interactive-content-la-contaminacio-lian-noa-ariadna-marua-i-sayuri

Les energies renovables

https://view.genial.ly/5c61395e4e10564933e16dca/interactive-content-energies-renovablese

L’electricitat

https://view.genial.ly/5c643577a159c77629f00f0b/interactive-content-electricitat