Un apadrinament molt especial.

 

Partint del programa “Apadrinem ….”en el qual vam participar el curs passat  apadrinant l ‘Home del Mil·lenni, vam plantejar ampliar el coneixement d’altres indrets del poble d’interès històric i cultural.

Després d’una reunió d’equip vam acordar els llocs a visitar més interessants de Gavà i que tinguessin interès pels nostres alumnes, ja que són els llocs habituals per on es mouen: places, parcs…

Cada grup va visitar un monument diferent:

Grup 1: Les Bòbiles.

Grup 2: Font Groga.

Grup 3: Home del Mil·lenni.

Grup 4: Masia  Can Tintorer.

Grup 5: Mines de Gavà i Torre Lluch.

Els grups eren internivells de primer a sisè. Vam treballar durant dues setmanes a la franja horaria de 9h a 11h. Per fer aquesta organització es van modificar els horaris de tot el claustre, sent dues mestres en cada grup.

El projecte interdisciplinari  recollia  els diferents àmbits:

  1. Àmbit de coneixement del medi.
  2. Àmbit de matemàtiques.
  3. Àmbit lingüístic.
  4. Àmbit artístic.
  5. Àmbit digital.

 

 

 

 

 

 

Entre tots ho aconseguim.

Com els grups són internivells, es gestionen i es distribueixen les tasques entre ells mateixos escollint i acordant  els diferents nivells de dificultats. Els grups estan format  per 10-15 alumnes.

En primer lloc fan una pluja d’idees del què volem conèixer, partint dels coneixements previs que tenen del lloc escollit.

A partir d’ aquí fan un planning de les dues setmanes,  distribuint les diferents tasques a realitzar.

Els alumnes dels nivells superiors són els companys-tutors dels més petits, per tant aquests en tot moment comparteixen i estan recolzats.

Investiguem amb el QR.

El primer contacte que van tenir amb els llocs d’interès que anàvem a treballar, va ser fent  una gimcana pel poble en petits grups internivells.

Ens havíem d’orientar amb un mapa de la població que cada grup portava imprès.

Cada grup feia la visita a un lloc d’interès del nostre poble: Gavà. Allà mateix vam començar a recollir les primeres informacions mitjançant els diferents  codis QR.

A partir de la informació recollida, a l’ aula van començar a sortir preguntes sobre el què volien conèixer.

 

Juan Salamero

Som l’ escola Juan Salamero.

És el segon any que participa a la xarxa. Durant aquest dos cursos, hem anat fent canvis metodològics  a tota l’ escola.

El claustre està molt involucrat i la seva participació és molt activa i motivada.  Aquest curs hem començat a fer nous projectes d’ aprenentatge i cada vegada l’ alumnat està més engrescat en aquesta metodologia.

Hem incorporat la realització de com a mínim un projecte per cada trimestre i cicle. A més a més hem seguit amb la dinàmica de realitzar un projecte interdisciplinari d’escola durant la setmana  cultural.

Aquest curs la nostra escola ha participat en el projecte “Apadrinem un monument”. El monument en concret ha estat l’ Home del Mil·lenni . Aprofitant aquest tema hem relacionat i treballat el coneixement i  la història de la nostra població.

En aquest bloc exposarem el nostre projecte interdisciplinari.