Avaluació del projecte. La Terra: un planeta habitable… fins quan?

Ja que el projecte engloba totes les àrees que es tracten des de la tutoria (català, castellà, matemàtiques i medi), s’ha fet un quadrant per cada alumne amb les competències pròpies de cada àrea. A mesura que ha anat avançant el trimestre i gràcies a l’observació continuada de les aportacions i el treball diari de l’alumnat, s’ha anat omplint aquesta graella amb el grau de competència que han anat demostrant els els nens i les nenes en cada apartat.

És important destacar que en cap cas s’ha valorat el resultat final, si no tot el procés i la implicació de l’alumnat per arribar-hi.

També cal mencionar que l’avaluació de les diferents àrees no ha estat únicament condicionada pel projecte, ja que com vam comentar a l’apartat de ‘Implementació’, s’han respectat algunes sessions dedicades a l’expressió escrita, comprensió lectora i càlcul mental com a tals.

Produce final del projecte: ‘La Terra, un planeta habitacle… fins quan?

Una de les inquietuds que va sorgir amb més força a la Comissió COCO (explicada a l’apartat de metodologia) va ser el fet d’intentar convertir el nostre centre en Escola Verda.

Des del grup impulsor del projecte de 4t vam determinar que aquest podia ser un objectiu marcat que engloba totes les altres tasques que estem duent a terme. D’aquesta manera, podem dir que el producte final del projecte és aconseguir que la nostra escola esdevingui Escola Verda i, en cas que no sigui possible, saber quins són els aspectes que hem de canviar per tal de poder-ho aconseguir.

Cal esmentar també que, entre l’alumnat, ha aparegut l’objectiu (molt menys quantificable i quasi impossible de determinar si l’aconseguim o no, almenys a curt termini) d’aconseguir conscienciar el seu entorn (i ells mateixos) de la necessitat de cuidar el nostre planeta.

Implementació del projecte: ‘La Terra, un planeta habitable… fins quan?

Com s’ha comentat a la presentació, des de que s’ha començat el projecte hem reorganitzat el nostre horari, de manera que han desaparegut les matèries com a tal i només tenim hores de projecte sense concretar si serà de llengua, de matemàtiques o medi. Tot i això, s’han mantingut certs aspectes de les matèries troncals com per exemple el càlcul mental, comprensió lectora o  l’expressió escrita ja que no volíem córrer el risc de no treballar certs aspectes importants. Podeu veure com a exemple l’horari de 4t A per a que pugueu veure com ens hem organitzat:

Les activitats que estem realitzant han partit dels interessos i inquietuds dels alumnes. Com ho hem fet? Mitjançant treball de camp. Tal i com es comenta a l’apartat de metodologia, s’ha creat una comissió per treballar el projecte i escollir diferents tasques. Un cop decidides les tasques, els alumnes de manera voluntària han escollit en quin treball de camp es volien centrar.

Des de la Comissió COCO es van escollir les següents tasques:

  • Crear i potenciar la figura d’un encarregat Verd a cada classe, que vetlli per la sostenibilitat de l’escola. Per exemple: mirar que les llums quedin apagades a final del dia, controlar els residus que es produeixen a l’aula, etc.
  • Investigar quins són els requisits per poder ser “Escola Verda”.
  • Fer un control de residus generats a l’esmorzar a nivell de tota l’escola.
  • Dotar el pati de papereres de reciclatge.
  • Dissenyar uns fulletons per repartir pel poble, conscienciant el veïnat sobre la necessitat de cuidar el planeta.
  • Conèixer la situació actual en relació al medi ambient.

Metodologia del projecte: ‘La Terra, un planeta habitacle… fins quan?’

La metodologia emprada en el projecte es basa en el treball col·laboratiu, diferenciant-se del treball cooperatiu (típic de la nostra escola) en que els rols de cada alumne no estan tan marcats i que el nombre de membres de cada grup varia depenent de les seves inquietuds.

D’entrada, es va crear una comissió anomenada “Comissió COCO” (COnsum COnscient), encarregada de determinar un seguit de tasques necessàries (especificades a l’apartat d’ implementació) per poder tirar endavant el projecte.

Com ja vam comentar, el curs de 4t està desdoblat i, per tant, hi ha molts moments que podem dur a terme aquestes tasques conjuntament els grups. Tanmateix, no totes les hores dedicades al projecte són comunes a les dues classes i, per tant, hi ha estones que es segueixen treballant aquestes tasques per separat.

Planificació. Iniciem el projecte a cicle mitjà: La terra, un planeta habitable… fins quan?

Des del grup impulsor del projecte de quart, hem decidit adaptar, abans de res, l’horari lectiu a les noves necessitats pedagògiques. Cal destacar que a l’escola Sant Jordi, tot i que som una escola d’una sola línia, el curs de quart està desdoblat.

Així doncs, hem deixat establertes 8 sessions dedicades exclusivament al projecte. El motiu de no fer-ho amb tot l’horari, és que hi ha certs aspectes (especialment en les especialitats, però també en alguns dels elements d’avaluació de matèries troncals) que teníem por de no saber incorporar en el projecte.

El nostre projecte gira entorn el Medi Ambient i els canvis que està patint a causa de l’impacte de les accions de l’ésser humà. Vam introduir el tema amb un VÍDEO que va provocar una sessió sencera de reflexió.

Arran de les converses i de les idees exposades per part de l’alumnat, els dos tutors vam poder començar a construir un mapa d’objectius per assolir al llarg del projecte. A més, cal dir que, a banda dels tutors, el grup impulsor està format per més docents que col·laboren amb el projecte de manera indirecta.

S’ha de dir que, com a mestres, la nostra intenció és que l’alumnat vegi clar que el projecte té un sentit real, que, dit d’una altra manera, no es fan les coses per fer, sinó que tot va a parar algun lloc. Tot i així, hem de confessar que encara estem una mica perduts en aquest punt. Tenim una idea més o menys clara d’on volem que desemboqui tot plegat però, al mateix temps, sentim que el projecte tot just comença a agafar vida pròpia i que, per tant, encara hi ha molt marge de moviment.

El que sí que hem vist és que la primera pregunta de totes (fins quan serà habitable la terra?) no era assequible i que, realment, mai tindríem la certesa d’haver-la respost. Sent, com és, el primer projecte de gran envergadura, teníem ganes que fos molt clara la línia de meta.

Finalment, volem destacar que el tema del Medi Ambient, canvi climàtic, reciclatge… està molt present en el dia a dia de l’alumnat, podent així contextualitzar l’assoliment de continguts en el món real que viuen.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP de Sant Vicenç dels Horts que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.