CREEM EL NOSTRE HORT!

Des de l’inici de la programació del projecte vam vetllar per a què el producte final fos quelcom motivador per a l’alumnat i vertebrés el treball realitzat al llarg del projecte, en un context proper i significatiu per a ells.

És per això que el producte final serà la posada en marxa d’un hort per al cicle inicial, tot donant-li vida amb les plantes que conreïn. Aquest formarà part de la cultura del centre i, any rere any, l’alumnat l’anirà mantenint i enriquint.

L’AVALUACIÓ, PEÇA CLAU DEL PROCÉS D’APRENENTATGE!

A la programació del projecte vam tenir especial cura de l’avaluació per tal de dirigir-la cap a un procés formatiu de l’alumne.

Vam partir d’un marc curricular de treball a partir del qual desenvolupar competències. En aquest procés, vam considerar oportú que l’alumnat tingués un rol actiu tant en el procés com en l’avaluació. És per això que hem vetllat per a què l’alumne sigui l’encarregat de vivenciar el seu propi procés tot creant espais per a la conversa, la presa de decisions, la comunicació de dificultats, l’experimentació… com en avaluar-se a si mateix i als altres, tot elaborant els seus instruments.

PRENEM DECISIONS!

Després de visitar l’hort d’Infantil i anar a veure l’espai de cicle inicial destinat al futur hort, vam prendre decisions en relació a la distribució de l’espai.

L’alumnat va considerar separar els mòduls de l’hort per tal de tenir espai suficient per poder plantar i treballar, així com comprar-ne un de més per tal de diversificar les espècies plantades.

Al final, el nostre espai ha quedat així!

TREBALLEM AMB EL CONTEXT, TREBALLEM AMB SENTIT!

A l’hora de dissenyar el projecte vam tenir present partir del context més immediat de l’alumne: l’escola i el municipi.

Al nostre centre, ja hi comptàvem amb un hort a l’etapa d’Infantil. Aquest, per tant, suposava un context important a l’hora d’iniciar el projecte: l’alumnat el coneixia. Així doncs, vam demanar als i les alumnes de P5 que convidessin a l’alumnat de 2n a visitar el seu hort, a través d’un mail. Això va ser un fet motivador a partir del qual suggerir la creació d’un hort per a cicle inicial.

D’aquesta manera, vam potenciar la motivació de l’alumnat així com el treball en el seu entorn més immediat. És més, en futures activitats, també connectarem amb el municipi.

L’EQUIP IMPULSOR, MOTOR PEDAGÒGIC DEL PROJECTE!

Periòdicament, l’equip impulsor de l’escola ens reunim per tal de reflexionar pedagògicament sobre els projectes i vetllar per posar-los en marxa, al centre.

El nostre procés de treball fins a arribar a la programació d’un projecte, ha estat el següent:

  1. Compartir significats entorn del concepte “projecte”.
  2. Realitzar una diagnosi del centre entorn d’aquesta metodologia de treball.
  3. Crear una rúbrica dels elements bàsics que un projecte ha de tenir, amb la qualitat adient. Aquesta rúbrica serà compartida amb la resta del claustre.
  4. Acordar en quin nivell posaríem en pràctica el primer projecte de centre amb aquest treball previ.

EL NOSTRE PROJECTE!

La nostra idea és implementar un projecte com a model d’exemple cap als altres docents i cursos i així anar ampliant aquesta manera de fer per a que acabi sent una realitat treballar per projectes. Som conscients que requereix un espai de trobada comú, temps per generar nous materials, coordinació entre tots els docents, entusiasme per part de les dues parts implicades: professorat i alumnat, i sobretot un canvi de xip que ens faci progressar.

Així doncs, el curs escollit per dur-lo a terme ha estat segon de Primària; ja que és un nivell que queda equidistant entre el que és l’etapa d’Educació Infantil i el final d’etapa d’Educació Primària.

Aprofitant l’eix temàtic de l’escola d’aquest curs “La Terra, Quina Aventura” i ajustant-nos al contingut del Currículum, el projecte anirà destinat a la creació d’un hort per l’escola. Els propis alumnes d’aquest nivell seran els encarregats de dissenyar-lo, construir-lo, estudiar i comparar pressupostos per a la seva elaboració, decidir quin conreu posar, veure’n els canvis, etc. Què hi ha més significatiu per estudiar les plantes, que construir el nostre propi hort?

ENS PRESENTEM!

Hola companys i companyes de la Xarxa!

Som el grup impulsor de l’Escola Pompeu Fabra (Vallirana). Formar part de la xarxa ha estat una oportunitat per nosaltres ja que vèiem la necessitat d’introduir el treball per projectes com a metodologia al centre. Pensem que és un bon impuls per tot el claustre i sobretot serà una eina molt motivadora per tot l’alumnat. Aquest viatge que emprenem ens ha generat dubtes, incerteses, noves maneres de plantejar-nos la manera de fer i sobretot un debat important pel que fa al tema de l’avaluació.

Per tal de poder emprendre aquest camí de la millor manera possible, ens vam apuntar al curs de formació de la xarxa, del qual mica en mica amb les diferents trobades dels referents del grup i del treball que realitzem tot el grup impulsor, hem anat donant-li forma al nostre projecte.