COM ENS AJUDEN ELS ROBOTS DOMÈSTICS?

En iniciar el projecte de robòtica a l’escola, cicle inicial vam haver de respondre a una pregunta clau: “Per a què serveix un robot?”. Investigant, investigant… vam arribar a una conclusió: els robots ajuden a les persones a millorar la seva qualitat de vida. Les persones guanyem temps, evitem fer càrregues pesades i tasques repetitives.

És per això que vam considerar important conèixer diferents robots domèstics que podem trobar en el nostre dia a dia a casa.

Per parelles, els alumnes van triar el robot domèstic, van elaborar una fitxa tècnica de l’aparell, i, finalment, el dia de la mostra van  explicar i demostrar el funcionament de cadascun dels robots al visitants.

Al racó de processador d’aliments, els alumnes van oferir sucs naturals ecològics, realitzats amb el propi aparell demostrant que amb poc temps, poc esforç físic i sense necessitat d’utilitzar ni embrutar més estris, podem alimentar-nos de manera saludable.

La demostració del robot aspirador va donar a conèixer que només tenint el coneixement de programació de l’aparell, estalviem temps i esforços en mantenir qualsevol superfície neta.

El GPS es va presentar com alternativa als tradicionals mapes i guies de viatge, ja que actualment són presents als nostres cotxes, dispositius mòbils… i tal i com presentaven els propis alumnes encarregats de l’aparell, “és un invent que ha fet evolucionar a les persones i ens ajuda a no perdre’ns”.

L’espai on es trobava el microones estava força sol·licitat, ja que els visitants podien gaudir d’unes bones crispetes acabades de fer, mentre els explicaven que regulant potència i temps, és un robot domèstic que ens ajuda a cuinar més ràpidament.

Aprofitant que els infants de segon van realitzar un projecte de costura el darrer curs, es va considerar important presentar la màquina de cosir. Una eina que ens facilita les tasques de costura, arranjaments de roba i disseny de moda.

Aquesta mostra de robots domèstics ha deixat palès que l’escola és viva i activa, i que la vida quotidiana no deixa de ser un aprenentatge constant i significatiu.

 

 

BLUE-BOTS, UN RECURS DIDÀCTIC

Donat que a cicle inicial s’ha aprofundit bastant el treball amb els blue-bots, l’aprenentatge del seu funcionament ens ha facilitat l’aplicació per desenvolupar diferents continguts didàctics vinculats a les dimensions educatives.

Activitats com: “El joc de la serp”, que ens facilita el coneixement de la numeració, l’orientació, l’atzar i la lateralitat. “Practiquem la programació”, un joc per iniciar-se amb la programació del blue-bot mitjançant targetes de direccions, agafant les cartes i fent arribar el robot a la destinació de les nostres ordres. “Memory S / SS”, una activitat on s’havia d’aconseguir relacionar paraula amb imatge fent arribar al blue-bot a la recerca de les targetes. “Descobrim les peces de roba”, un joc de comprensió lectora, on has de llegir una frase i trobar de quina peça de roba es parla i de quin color fa referència.

Aquestes activitats només són quatre exemples de la infinitat de possibilitats d’adaptacions curriculars. El fet de tenir el blue-bot com a via i no només com a una finalitat, fa que els alumnes estiguin engrescats en el seu procés d’aprenentatge.

 

Avaluació sobre el projecte de la Lola Anglada

 

Avaluació formativa: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment el professorat.

Diari de grup

Observacions fetes a classe

Avaluació formadora: Aquella avaluació en què les decisions les pren fonamentalment l’alumnat.

Rúbriques de treball en equip.

Avaluació qualificadora: Aquella avaluació en què les decisions comporten la diferenciació dels graus d’aprenentatge i per tant, que permeten l’orientació.

Planificació del projecte “LES PLANTES AROMÀTIQUES”

A l’hora de fer el plantejament de projecte el grup impulsor va decidir crear un mapa conceptual dels conceptes que creia que podien interessar als alumnes i que ens agradaria treballar amb els infants. Aquests són:

  • Què necessiten les plantes per viure?
  • Les plantes poden curar?
  • Quin ús tenen les plantes aromàtiques a la nostra vida?
  • Quines són les plantes aromàtiques del nostre entorn?
  • Quins usos li hem donat a les plantes aromàtiques?

Es contempla la possibilitat que no es donin tots aquests temes i en canvi, puguin sorgir d’altres que no s’han previst.

La primera activitat que es farà amb els alumnes és “ Què sabem?” i després “Què volem saber” per així desenvolupar el guió de treball. Aquesta informació es recollirà en un mural que es penjarà al vestíbul de cicle inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creem un fòssil

En una primera pràctica, vam intentar reproduir les fases que necessita la part dura d’un ésser viu per poder convertir-se en un fòssil.

Per aquest motiu vam anar al sorral de l’escola, vam agafar sorra i la vam pressionar fins aconseguir una bola dura i compacte. Després vam agafar elements que sabíem que es poden fossilitzar, com petxines, fulles, ossos, etc., i les vam marcar a la bola, ho vam deixar assecar i vam poder veure com la bola, al dia següent, s’havia endurit i s’havia quedat la marca dels elements que vam escollir.

Sortida Museu de Paleontologia

Vam decidir anar al museu de Paleontologia de Sabadell, ja que ens brindava l’oportunitat de veure en primera persona moltes de les coses que estàvem aprenent. Des de la creació de la terra, la vida dels dinosaures a la terra, la seva extinció, la formació dels fòssils, les persones que s’encarreguen d’estudiar-los (els paleontòlegs) i fins i tot vam poder veure com treballaven paleontòlegs de veritat dins del seu laboratori.

Ens va agradar molt el museu i ens va servir per entendre moltes coses que havíem investigat i estudiat, a la vegada que ens va crear més curiositats per aprendre i esbrinar.

El que més ens va agradar va ser poder veure en persona paleontòlegs de veritat i poder tocar i veure rèpliques de fòssils al laboratori.

Com ho fem?

Des d’un enfocament constructivista de l’aprenentatge. Tenir en compte els coneixements previs dels alumnes, deixar espai per a aportar les seves experiències i els seus coneixements. Crear un clima tranquil i relaxat que fomenti la participació de tots els alumnes i la motivació pel que han de fer. Deixar temps suficient per acollir totes les propostes i intervencions a partir dels seus propis interessos. Procurar un temps suficient per desenvolupar totes les activitats d’ensenyament i d’ aprenentatge amb calma i deixant temps de cloenda per tancar el procés. Establir unes normes clares i entenedores que permetin el treball del projecte de forma autònoma. Seleccionar els continguts i els objectius que es volen treballar en funció del guió de treball que ha sorgit en el Què volem saber?

Mitjançant el treball cooperatiu. Una estratègia metodològica i una organització del grup que ens facilita l’aprenentatge entre iguals. Proporciona l’espai entre els alumnes per tal de fomentar l’escolta, l’ajuda, la cooperació entre ells. Facilita que comparteixin els seus coneixements amb la resta dels companys. Tenim en compte que dins el grup hi ha alumnes que tenen diferents formes d’aprendre i que tots poden assolir les diferents competències.

Tenint present una mirada interdisciplinar. Treballem d’una forma global les diferents competències i dimensions.

L’infant és el protagonista i observador de la seva evolució en el procés d’aprenentatge. L’autoavaluació, coavaluació està present en diferents moments del projecte. El mestre acompanya i motiva al llarg del procés d’aprenentatge.