Metodologia genèrica

Metodologia del Treball per projectes

Un projecte comença amb una pregunta motivadora amb l’objectiu de generar unes altres que vagin conformant el projecte en si mateix. Aquestes preguntes que sorgiran en el transcurs del treball dels alumnes, generaran per tant uns continguts transversals propers a les inquietuds dels alumnes i permetran un aprenentatge significatiu per a ells.

El paper del professor/a ha de ser de dinamitzador/a. És a dir, en el cas en què els alumnes se sentin perduts, no sàpiguen per on seguir investigant, o es quedin bloquejats, el professor /a ha de ser capaç de formular d’altres preguntes per incentivar la curiositat i poder, d’aquesta manera, seguir construint més aprenentatges significatius.

El treball que es realitza al projecte determina la transversalitat de les assignatures, i el desenvolupament per competències, dels alumnes..

 

Com ens organitzem a la classe:

1- Tipologia de grups: Grups naturals? grups creats pels professors on cada alumne té un rol determinat?

2- El diari d’aprenentatge:…és el mateix que el quadern de bitàcola? Com a metodologia o estratègia per que els alumnes puguin valorar què estan aprenent.

3- L’autoavaluació com a mètode de saber com aprenen entre ells.

4- L’objectiu final és compartir amb la resta de companys tot allò que s’ha après? el premi és l’orgull dels alumnes mostrant la feina feta a l’exposició final amb els pares i d’aquesta manera integrem l’escola a les famílies com una part més de l’engranatge de la comunitat educativa?

5- La producció final. Com s’exposarà; davant de les famílies i davant de la resta de companys.

 

Qui som

El Gabriela Mistral és un Institut de Sant Vicenc dels Horts.

Som un equip format per 12 docents: a més de la coordinadora de l’equip impulsor, hi ha dos representants de l’equip directiu, les coordinadores de nivell d’ESO i professorat voluntari.

Ens estrenem aquest curs a la Xarxa de Competències Bàsiques. El curs passat ens vam integrar a la xarxa d’Escola Nova 21, que també proposava la creació d’un grup impulsor. Com els objectius són coincidents, és un sol equip el que participa en totes dues xarxes i fa la transferència al claustre.

La finalitat d’incorporar-nos a la xarxa és compartir i aprendre, per tal d’aprofundir en la reflexió pedagògica sobre el que estem fent, i millorar en la implementació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més significatiu.

L’any passat vam implementar per primer cop un projecte a 1r d’ESO. Enguany hem consolidat aquesta metodologia de treball a 1r i 2n. En acabar el curs haurem realitzat dos projectes a cada nivell. Estem a punt d’enllestir Recuperem el món a 1r i La fira de les llengües a 2n, amb el recull del producte final i el tancament de tot el procés d’avaluació.

Al tercer trimestre, engegarem Un món sense internet i El teu parc d’atraccions ideal.

 

Metodologia d’un dels nostres projectes: el de 1r d’ESO

A continuació us deixem un enllaç per tal que pugueu veure la metodologia d’un dels nostres projectes, concretament del que s’està portant a terme a 1r d’ESO: “Recuperem el món”.

En aquest document trobareu el disseny del projecte de forma pautada i mitjançant una graella que respon de forma concisa i clara al que s’ha fet en aquest projecte de 1r d’ESO que es va implementar ja el curs passat.

Feu-hi un cop d’ull! Endavant!!!

Disseny del projecte de 1r d’ESO_ Recuperem el món (2)

Metodologia d’un dels nostres projectes: el de 2n d’ESO

A continuació us deixem un enllaç per tal que pugueu veure la metodologia d’un dels nostres projectes, concretament del que s’està portant a terme a 2n d’ESO: “La fira de les llengües”.

En aquest document trobareu el disseny del projecte de forma pautada i mitjançant una graella que respon de forma concisa i clara el que s’ha fet en aquest projecte de 2n d’ESO que s’ha implementat per primera vegada aquest curs.

Feu-hi un cop d’ull! Endavant!!!

Disseny projecte 2n d’ESO La Fira de les llengües.doc-2

Presentació ppt

Implementació

Els projectes comencen amb una sessió inicial amb caràcter motivador. Se’ls mostra un vídeo presentant la temàtica central i la pregunta motivadora del projecte.

En alguns dels projectes, els alumnes reben una rúbrica on s’orienta la seva avaluació, de tal manera que ja sàpiguen què s’espera d’ells en tot moment.

L’obtenció de la informació és, principalment, a través de la recerca a Internet. En alguns casos, també s’ha fomentat la recerca a biblioteques i treball de camp.

Per recollir i sistematitzar aquestes recerques, els alumnes disposen d’una diari de bitàcola (digital o en paper), on registraran totes les recerques que fan, els aprenentatges detectats, els problemes sorgits dins i fora dels grups de treball, continguts que van sorgint, i que també els servirà de guió per a la planificació de la seva feina. En aquest diari també anoten aquella informació que creien saber i que ha variat, o han consolidat, arran de la seva recerca.

Per tal d’estructurar el procés de producció, els alumnes s’organitzen en diferents càrrecs dins del grup que poden intercanviar segons les necessitats del propi grup. Les tasques a realitzar per cada càrrec passen per la direcció del grup (gestió de tasques per company), gestió documental, gestió del temps (de cada sessió i planificació de les següents), i gestió de materials.

1a MOSTRA DE ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ A L’ESCOLA LA GUÀRDIA

El dimecres 20 de juny de 2018 els alumnes vam mostrar a les famílies un total de 22 activitats diferents com exemple de les moltes coses que hem aprés amb la robòtica.

Al nostre grup, com es pot veure en el vídeo, vam haver de donar la benvinguda a les famílies amb la inestimable ajuda del Robot-bot 01101988.

Us esperem a la 2a mostra de robòtica i programació!!!
 

També imprimim amb 3D

De tot el reguitzell d’innovacions que hem anat implementant al llarg d’aquest curs escolar, una de les últimes en arribar va ser la petita impressora en 3D.
Els alumnes de 5è i 6è han pogut experimentar algunes sessions amb aquesta eina. Es van quedar al·lucinats i bocabadats. Els alumnes de 6è lamentant que fos aquest l’últim curs que passarien a l’escola.
La impressió en 3D és tot un món que ens resta pendent per descobrir, investigar i aprendre molt més, tant als alumnes com als professors. És un objectiu pel proper curs 2018/2019.

[youtube]https://youtu.be/QGNtEnJNoyk[/youtube]

Tots som iguals?

A la classe de P4, arrel de mirar un vídeo d’alumnes d’una altra Escola i generar-ne una conversa sobre les semblances entre nens i nenes,  s’ha descobert…Que cada persona és única!

Aprofitant que ha vingut la Míriam (mare de l’Ainara) a fer Grups Interactius… Els alumnes li han explicat com s’han adonat que les persones no som iguals i a més, que a vegades no ens agrada que ens comparin.

Per tal de demostrar les diferències físiques de cadascú  i poder ser-ne conscients, han elaborat un autoretrat sense descuidar cap tret important d’ells mateixos.

Després han gaudit presentant els seus dibuixos , explicant com són cada un.

A part de representar la figura humana i expressar-se oralment,  s’ha desenvolupat un exercici d’auto coneixement i valoració personal.

Tot just ens endinsem en un projecte de diversitat amb el títol “TOTS IGUALS? “

que té per objectiu el respecte per les diferències, per tal de garantir la cohesió de grup i aconseguir un dels principals objectius plantejats per l’equip de mestres a la Xarxa de competències bàsiques.

 

ECO-ROBOTS

Fins ara hem treballat amb Blue-Bots, Lego WeDo 2.0, robots solars…

Però, podríem dissenyar els nostres propis robots? Cal gastar diners o podríem aprofitar el material que tenim al nostre abast per construir-los?

Afrontem la recta final del nostre projecte amb una activitat divertida i respectuosa amb el medi ambient.

Aprofitant material de rebuig que vam portar de casa, vam dedicar varies sessions al disseny i la construcció de robots a l’àrea de plàstica. Creiem que era una bona idea combinar la sostenibilitat amb la robòtica.

Per tal de planificar com seria el nostre robot vam dissenyar-lo en un paper. En el propi full, també vam especificar quin material utilitzaríem per veure si en teníem prou o si caldria portar-ne més. Treballant, d’aquesta forma, cooperant entre nosaltres compartint idees i materials.

Un cop fet el disseny, vam iniciar la nostra construcció. En el procés ens van anar sorgint noves idees, al igual que dificultats, cosa que ens va fer corregir i introduir alguns canvis respecte al disseny inicial.

Aquesta activitat és perfecta per conscienciar-nos del repte ecològic que suposen els residus i de com, a partir d’objectes espatllats o que pensàvem que ja no tindrien més ús, se’n poden de fabricar de nous.

A més, hem posat a prova la nostra imaginació.

Apunteu-vos a la robòtica sostenible!

#veudelsalumnes #sostenibilitat #robòtica #compartir #mediambient #reciclatge #imaginar