Avaluació projecte H&H&H

Durant tot el procés s’ha anat reflexionant amb els nens sobre el treball que anaven portant a terme.
En molts dels casos hem hagut d’anar buscant solucions a dificultats o situacions amb les que no comptaven.
El fet de reflexionar i trobar solucions als diferents reptes ha estat una part important d’aquesta avaluació formativa.
L’avaluació final s’ha fet de forma explícita a l’hora de portar a terme “La veu dels alumnes” . En aquesta avaluació els alumnes havien d’explicar als altres tot el procés del que havien fet i quines situacions havien viscut a l’hora de portar-lo a terme.
El grup d’alumnes de l’hort va fer una valoració insitu, van anar a l’hort i entre ells van analitzar el resultat de tot el seu treball.

Equip de l’hort: fem planter.

Quan es va començar el projecte es va demanar a tots els infants que portessin tot allò que els hi sembles que podia ser una llavor. Havia arribat el moment, vam recuperar tot allò que havien dut i vam escollir aquelles llavors que no eren arbres fruiters. Amb la resta es va procedir a fer el planter i posar-lo dins de l’hivernacle.
Durant un temps vam estar observant i documentant els canvis que s’anaven produint.

Equip de l’hort: Escollim i preparem l’espai.

Per començar, l’equip de l’hort vam anar a veure l’espai disponible que hi havia a l’escola. Ho vam veure de seguida, la primera tasca que s’havia de fer era netejar tot el parterre, treure la pinassa i les males herbes.
La següent sessió la vam dedicar a preparar la terra. Per preparar la terra havíem de remoure-la, afegir compost i fer muntanyetes.

Equip de l’hotel d’insectes: Construïm!

Després d’investigar, fer maquetes i prendre mides toca construir realment el nostre hotel d’insectes:

Sortim a l’hort 2 cops al dia per veure el transcurs del sol i, així, esbrinar quina és la zona més òptima per col·locar l’hotel.
Llegim unes instruccions on apareix “un plànol” i diferents mesures i comencem a construir l’hotel real tot seguint les instruccions.
Retallem els cartells dels habitants de l’hotel.
Tractem la fusta amb vernís.
Fem la llista dels elements de la natura que necessitem per l’hotel.
Anem a la muntanya.
Omplim l’hotel amb els elements necessaris per acollir als insectes i finalitzem l’hotel.

Equip hotel d’insectes: Disseny

Dissenyem en petits grups un plànol de com ens agradaria que fos l’hotel. Ho compartim amb els companys. Mirem imatges reals d’internet i comprovem les semblances i diferencies entre els nostres dissenys.

Realitzem entre tots una maqueta de l’hotel d’insectes tenint en compte diferents exemples proposats i ens adonem de la importància de les mides tant de l’espai disponible a l’hort com de la nostra maqueta.

Equip de l’hotel d’insectes: Investiguem sobre els insectes.

Què sabem dels insectes? Què són? Com són? On els trobem? Fem hipòtesis i busquem informació ( llibres, biblioteques i internet)
Amb la informació trobada comprovem les hipòtesis. I arribem a diferents conclusions:

* Tots els insectes tenen dues antenes i sis potes.
* Viuen a la muntanya
* Alguns volen, altres no…

Llegim una petita història, que ens parla dels insectes que són beneficiosos per l’hort i per què.
Anem a l’hort a buscar alguns d’aquests insectes.
Ara ja sabem què necessitem !!! Necessitem un hotel d’insectes al nostre hort per a que els insectes vulguin quedar-se i ajudar-nos a tenir cura del nostre hort.