Lèxic eròtic

A continuació trobarem un diccionari de lèxic eròtic agrupat per temes.

Abraçar:

 • Amplexus “abraçada”: estrènyer els braços en senyal d’afecte.

Acariciar:

 • Blanditia “caricia”: mostra d’afecte.

 • Blandiri “acariciar”: fer carícies o afalacs; tratar a algú amb amor i tendresa.

 Amant (femenina):

 • Amica “amiga”: que té amistat amb una altra persona.

 • Moecha “adúltera”: dona que comet adulteri, que viola la fidelitat conjugal.

 • Pallaca “jove”: del grec παλλακή. Noia de poca edat.

 • Puella “noia”: dona de poca edat, jove.

 • Venus “bellesa”:  dona molt bonica

 • Meretrix “meretriu”: dona que ven serveis sexuals a canvi de diner, prostituta.

 • Prostitutus “prostituta”: dona que manté relacions sexuals a canvi de diner.

 • Lupa “puta”: dona que manté relacions sexuals a canvi de diner.

 • Tribas “lesbiana”: dona a la que li atreu emocionalment, sexualment i romànticament per altres dones.

 • Suburana “prostituta barata”: prostituta del carrer que cobra pocs diners pels seus serveis.

 • Mulierculum “mujerzuela, meuca”: una altra forma d’anomenar a una prostituta. Dona que manté relacions sexuals a canvi de diners.

 • Venus “deessa de l’amor”

Amant (masculí):

 • Maritus “marit”: home casat.

 • Moechus “adúlter”: home que comet adulteri, que viola la fidelitat conjugal.

 • Vir “home”: home que ha arribat a l’edat viril.

 • Puer “noi”: home de poca edat, jove.

 • Paedico “pederasta”: és una paraula composta de les paraules gregues παιδoν “nen” i ερoς “desig, erotisme”. Persona que abusa sexualment d’un nen.

 • Prostitutus “prostitut”: del llat. prostituere. Persona que manté relacions sexuals amb altres persones a canvi de diners.

 • Gallus “gall”: home que presumeix excessivament de les seves qualitats, especialment de la seva força o la seva valentia.

 • Perdepsere “passar per la pedra”: és claudicar, humiliar-se, ser castigat. Sèneca va parlar sobre la conveniència de la passivitat sexual de l’esclau i de la dona com a senyal de superioritat de l’amo i senyor sobre ells. Per això era normal que s’emprés la sodomització amb els homes com a símbol d’humiliació.

 • Cinaedus “llibertí, obscè, afeminat”.

 • Turturilla “home afeminat”.

 • Effeminatus “afeminat”.

 • Semivir “homosexual”: està compost per la paraula ὁμός que en grec significa “igual” i per sexus que en llatí vol dir “sexe”. Designa a una persona que manté relacions sexuals amb persones del mateix sexe.

 • Pubes “homes joves”: de poca edat.

Altres pràctiques sexuals:

 • Lingere cunnum “llepar el cony”.

 • Lambere cunnum “llepar el cony”.

 • Cunnilingus “llepar el cony”: del llat. cunnus: “vulva”, i lingus: “llengua”. Pràctica de sexe oral on es xucla, frega, llepa o rosega la boca, amb la llengua i amb els llavis o les dents els llavis de la vulva, l’entrada de la vagina i el clítoris.

 • Irrumare “donar-la a llepar”: acció de humitejar el penis amb la boca i la llengua.

 • Irrumator “el que la dona a llepar”:  el qui fa l’acció d’irrumare.

 • Irrumatio “ficar-la a la boca”: introduir el penis a la boca d’algú.

 • Fellare “felador”: del llatí fellatio. Pràctica sexual oral que consisteix en estimular el penis amb la boca i la llengua.

 • Paedicare “donar pel cul”: manera vulgar de dir “sometre a penetració anal”.

 • Dare “donar”: sotmetre a penetració anal, sodomitzar.

 • Masturbare “masturbar-se”: estimulació dels òrgans genitals o de zones erògenes amb la mà o per un altre mitjà per tal d’aconsseguir exitació

 • Tractare “exercitar”: masturbar-se.

 • Fricare “frotar-se”: masturbar-se.

 • Sollicitare “agitar”: masturbar-se.

 • Tangere “tocar-se”: masturbar-se.

 • Facere soloecismum “masturbar-se”: manera vulgar de dir-li a l’acció de masturbar-se. Masturbar-se prové de l’expressió “manu stuprare” que vol dir violar amb la mà. Significa estimular els propis genitals fins arribar a l’orgasme.

 • Nosse “conéixer”: del llat. noscere. Formar-se o tenir una idea més o menys clara d’alguna persona o cosa que fins ara no es sabia de la seva existència.

 • Fructus “gaudir”: del llat. fruor.

Castrar:

 • Eunucus “castrat”: del llat. eunūchus, del gr. εὐνοῦχος. Home castrat. Li han retirat els òrgans sexuals.

 • Spado “castrat”: home al qui li han retirat els òrgans sexuals.

 • Caedere “castrar”: extirpar o inutilitzar els òrgans genitals masculins.

Clítoris:

 • Crista “clítoris”: del gr. κλειτορίς. Significa petita muntanya, ja que els antics grecs només podien veure la part externa i no la interna.

 • Landica “clítoris”: terme que designa també al clítoris però en llenguatge vulgar.

Coit:

 • Coitus “coit” : còpula sexual.

 • Concubitus “coit”: unió sexual entre un home i una dona.

 • Opus “coit”: una altre manera de dir-li a l’acte sexual.

 • Fututio “foti”:  practicar l’acte sexual.

 • Confutatio“coit”: acte sexual.

 • Opus laterum “coit”: còpula sexual.

 • Fututor “home que fa l’acte sexual”: del llat. fututum. Manera obscena de dir-li a l’home que fa l’acte sexual.

 • Ancillarious “qui fa l’acte sexual amb criades”: del llat. ancillaris. Home que fa l’acte sexual amb les seves criades.

 • Fututrix “dona que fa l’acte sexual”: femení del llat. fututum. Dona que li agrada molt el sexe i no para de practicar-ho.

 • Fornicare “fer l’acte sexual”: del llatí fornico. La relació sexual és el conjunt de comportaments que realitzen almenys dues persones amb l’objectiu de donar i / o rebre plaer sexual. Les relacions sexuals poden incloure moltes pràctiques com el tocament, el sexe oral o el coit.

 • Tenere “posseir”: tenir relacions sexuals amb una persona.

 • Dedolare “raspallar-se”: posseir sexualment una persona.

 • Futui “follar”: manera obscena d’anomenar l’acte sexual.

 • Cubare “ estar tirat o estesa”: del llat. cubo.

 • Mollere “moldre”: cansar-se molt físicament després de l’acte sexual.

 • Dare “entregar-se”: dedicar-se per complet a l’acte sexual.

 • Paedicator  “sodomita”: del llat. paedico, del grec παιδικός). Persona activa durant l’acte sexual la qual introdueix el penis per l’anus de l’altre persona.

 • Pathicus “el que rep pel cul”: del llat. pathicus, del grec. παθικός. Persona qui es deixa introduir el penis per l’anus durant l’acte sexul. Rep el nom de passiu.

 • Patere “ser sodomitzat”: persona que es deixa penetrar per via anal.

 • Paedicari “presentar el cul”: acció que fa la persona que es deixa penetrar per via anal.

Cometre adulteri:

 • Moechari “cometre adulteri”: tenir relacions fora del matrimoni amb una tercera persona.

Cul:

 • Culus “cul”: zona carnosa que envolta l’anus.

 • Clunis  “natja”: cadascuna de les dues porcions carnoses i arrodonides situades entre el final de la columna vertebral i el començament de les cuixes.

 • Natis “natja”.

 • Podex “cul i anus”: és una manera col·loquial de dir anus.

 • Specus “forat”: obertura més o menys arrodonida en alguna cosa.

Ejaculació:

 • Destillatio “ejaculació”:  llançar cap a fora el semen.

 • Semen “semen”: conjunt d’espermatozous i substàncies fluïdes que es produeixen en l’aparell genital masculí dels animals i de l’espècie humana.

 • Eiaculari “ejacular”. Del llat. eiaculare “llençar cap a fora”: expulsar amb rapidesa i força el semen dels testicles.

 • Properare “ejacular”. Del llat. propero.

 • Exmucare “fer que l’home es corri”.

 • Frui “ejacular”: Ejaculador precoç. Home que triga poc en ejacular.

Excitar:

 • Prurigo “picor, cuïssor”: picor que es pateix en alguna part del cos o en tot ell.

 • Tentigo “erecció”: manera arcaïca de dir-li a una erecció.

 • Venus “excitació”: delit sexual o acte carnal.

 • Fellatio “fel·lació”: del llat. fellatĭo, derivada de fellāre, “mamar”. Estimulació bucal del penis.

 • Humida “estar humida, excitada”: del llat. humidus. Dona que sent exitació sexual.

 • Perpruriscere “excitat”.

 • Sollicitare “estar molt excitat.”: del llat. sollicito. Home que sent excitació sexual.

 • Gaudere “disfrutar”:  sentir plaer.

 • Rigidam habere “tenir una erecció”: és l’enduriment del penis en el cas dels homes o del clítoris en el cas de les dones a causa de l’excitació.

 • Rigeo “estar rígid”: és l’enduriment del penis en el cas dels homes o del clítoris en el cas de les dones a causa de l’excitació.

 • Surgere “posar-se rígida”: es diu quan el penis de l’home pateix una erecció.

 • Tendere “posar-se dura”: es diu quan el penis es posa turgent a causa de l’excitació sexual.

 • Paratus “estar erecte”: és quan un home té una erecció.

 • Monobelus “tes com una llança”: és quan un home esta patint una erecció i a causa d’això té el penis turgent.

 • Rigida mentula “Penis en erecció”: penis turgent a causa de l’excitació.

 • Hortus Veneris “Camp de Venus”: punt-G. Part erogèna tant de l’home com de la dona.

 • Crissare “calent”: estar excitat.
 • Prurire “pessigolleig”.

 • Fellator “el qui la llepa” (home).

 • Fellatrix “la qui la llepa” (dona).

 • Summa voluptas “major plaer”.

 • Summa Venus “orgasme”: del gr. ὀργασμός, del llat. orgasmos “plenitut”. Moment de major satisfacció de la excitació sexual.

Petó:

 • Basium “petó”: acció de besar.

 • Basiare “besar”: tocar, oprimir amb un moviment de llavis, a impuls de l’amor o del desig o en senyal d’amistat o reverència.

 • Dare basia “besar”: tocar amb els llavis.

Pit:

 • Fascia pectoralis “sostenidor”: un sostenidor és un element de roba interior femenina que consisteix en dues copes que cobreixen totalment o parcialment el pit com a suport.

 • Mamma “mama, pit”: del llat. pectus. Cada una de les mames de la dona.

 • Sinus “pit”: manera culta d’anomenar als pits.

 • Pectus “pit”: part del cos humà, que s’estén des del coll fins al ventre, i en la cavitat es contenen el cor i els pulmons.

 • Papilla “teta, mugró”: del llat. pediciolus. Part central, erèctil i més prominent dels pits o pits, per on els fills xuclen la llet.

Prostíbul:

 • Fornex “prostíbul”: establiment on s’exerceix la prostitució

 • Lupanar “lupanar”: del llatí lupa “lloba”, terme aplicat a les prostitutes.

 • Prostibulum “prostíbul”: lloc on s’exerceix la prostitució.

Penis:

 • Latus “penis”: òrgan sexual masculí.

 • Pipinna “pito”: òrgan sexual masculí.

 • Mentula “penis”: òrgan de l’aparell reproductor masculí, situat a la part inferior de l’abdomen el qual actua en la copulació.

 • Penis “penis”: òrgan de l’aparell reproductor mascuí que té la funció de copular.

 • Verga “verga”: òrgan de l’aparell reproductor masculí amb la funció de copular.

 • Membrum “membre”: eufemisme del membre viril (penis).

 • Lumbus “genitals”: òrgans sexuals externs.

 • Genitale “genitals”: òrgans sexuals externs.

 • Cauda “cua”: sinònim de penis.

 • Hasta “llança”: sinònim de penis.

 • Veretrum “penis”: òrgan masculí de l’home que serveix per orinar i copular.

 • Virga “virga”: manera vulgar d’anomenar al penis.

 • Peniculus “penis petit”: òrgan sexual masculí d’una mida petita.

 • Fascinum “amulet en forma de fal·lus”: un fal·lus d’ivori utilitzat en certs rituals eròtics antics.

Testicles:

 • Testes “testicles”: òrgan reproductor masculí.
 • Curvi lumbi ” testicles”.
 • Scrotum “escrot” : Bossa formada per la pell la qual cobreix els testicles.
 • Testiculum “testicles”: del llat. testiculus. Òrgan de l’aparell reproductor masculí que produeix els espermatozous i secreta les hormones masculines.
 • Coleo “testicles”.
 • Culleus “escrot”.
 • Follis “bossa”: sinònim d’escrot.

Vulva:

 • Cunnus “cony”: manera obscena de dir-li a la vulva.

 • Vulva “vulva”: parts que rodejen i constitueixen l’obertura externa de la vagina.

 • Inguinis fossas o inguim lacerum “fosa o raja inginal”: manera tècnica d’anomenar la vulva.

 • Media puella “cony, vulva”.

 • Uterus “úter”: ventre de la dona.

 • Cunnus “cony”: part externa de l’aparell genital de la dona.

Violar:

 • Violare “violar”: exercir la força i l’abús, no respectar, maltractar o injuriar amb violència.
 • Subigere “sometre”: acció d’obligar a una persona per la força o amb violència a acceptar una autoritat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *