Sexualitat femenina

Dona romana

Dona romana

A l’època romana les dones es trobaven en una societat molt més permissiva amb el relacionat amb la llibertat i els plaers sexuals que les dones gregues havien estat anteriorment a la seva societat.

En un principi els qui gaudien d’aquesta permissivitat eren els homes mentre que les dones eren l’element passiu de les ocasionals relacions matrimonials i l’activitat de les quals era molt limitada ja que basaven la seva vida a la cura de la llar, els fills i el marit. Amb el primer matrimoni que va existir a Roma, la dona passava de pertànyer al paterfamilias per a pertànyer al marit, amb el que es casava sense que ella tingués opció a decidir i el qual manava sobre tota la família i imposava el seu domini. La dona era tractada com un objecte de procreació i moltes vegades ni tan sols era un objecte de plaer per al seu marit la qual havia de ser totalment fidel al seu marit. Les esposes veien l’adulteri per part de l’home com un fet coherent, comú i res criticable. Un fet totalment contrari era si es produïa l’adulteri per part de la dona el qual es considerava un crim, sempre i quan fos una dona romana, la qual tenia dret al matrimoni i no una dona de classe social baixa. Tot i així, la dona coneixia i era conscient d’aquesta situació i l’any 214 a. C. va donar lloc a una vaga de maternitat entre les dones romanes. . Tot això es va originar a causa de que se’ls hi havia tret el privilegi de passejar-se en cotxe, carpentum, dins de la ciutat.

Carpentum

Carpentum

Amb aquesta vaga les dones de classe social alta van estar interessades amb la anticoncepció per tal de millorar el seu benestar ja que si no era així, ja s’havien adonat de que en casar-se més joves que les dones plebees el seu període de fertilitat era molt més llarg, també estaven d’acord en restringir la seva fertilitat i en contra d’alletar els seus fills ja que així garantirien un millor futur patrimoni per als fills ja existents. Això va donar lloc a una crisi social ja que la fertilitat de la dona era molt important ja que, com s’ha esmentat abans, l’objectiu principal de la dona era procrear, per aquest motiu era fins i tot lloada i recompensada.

Així va descriure Ovidi als Fastos aquesta situació:

“Todas las mujeres deciden no dar una nueva vida, mediante la descendencia, a sus ingratos maridos. Y, para no parir, temerarias, expulsaban con un golpe secreto el peso que les crecía en las entrañas”

Fastos, 1, v. 621

En aquest lent i gradual avenç de la dona cap a una emancipació que donaria lloc a la fi de la deplorable situació que estaven vivint i així obtenir la llibertat sexual que reclamaven, va influir molt el fet de fos abandonada la forma matrimonial cum manu per passar una altre forma menys severa anomenada sine manu la qual va estar totalment desenvolupada als voltants del segle I a. C.

Matrimoni romà

Matrimoni romà

En aquest avenç també van haver altres influències. Les corrents hel·lenístiques cada cop més endinsades en la cultura romana van donar lloc a una societat cercadora dels màxims plaers i luxes, mentre que el Senat, en contra d’aquesta evolució, defensava els antics ideals. També va estar influenciat per l’emigració de les famílies aristòcrates que van canviar en seu habitatge camperol per un nou habitatge en les ciutats. Amb el nou estil de vida, les dones amb l’ajuda d’esclaus i criades s’havien alliberat dels treball de la llar i van començar a disposar de tot el temps que volguessin. . Les dones en aquesta situació desitjava també poder prendre la iniciativa i poder ser ella la que seduís als homes, com havien fet ells fins al moment. També es va començar a tenir interès per la vida social, gaudien de passejades per jardins i assistint a espectacles on podien conèixer i seduir als seus amants tal i com ho va expressar Ovidi al seu Ars Amatoria i per aquest motiu dedicava llargues estones al tractament de la seva bellesa, a la indumentària i a la cosmètica. Fins i tot Ovidi va crear una obra anomenada Medicamina faciei feminae destinada als cosmètics per als rostres femenins. També van aprendre a ballar i a cantar i fins i tot va aprendre grec, l’idioma amb el qual es comunicaven a les reunions que acudien.

Serventes cuidant de la bellesa d'una senyora romana

Serventes cuidant de la bellesa d’una senyora romana

Per a un home romà existien dues classes de dones. En un primer grup es trobaven les dones que consideraven adequades per a tenir fills amb elles. En aquest grup estaven les senyores, les ciutadanes romanes, les quals ja eren educades des de petites per a la situació que haurien de viure quan creixessin i fossin totalment fidels als esposos quan es casessin. En el segon grup es trobaven les dones que no es podien casar i que podien gaudir del sexe com volguessin sense ser culpades d’adulteri, és a dir, les esclaves, les llibertes, les estrangeres i les prostitutes.

Les esclaves no tenien cap dret i havia de sotmetre’s a les ordres dels seus amos. Sovint els amos les utilitzaven amb tot tipus de propòsits sexuals. Aquestes dones no tenien emissari a l’Estat, ni nom, ni designació ni tampoc tenien dret al matrimoni. Les esclaves podien ser comprades i per tant també venudes o regalades i martiritzades fins a on creia convenient el seu amo.

Les llibertes eren esclaves alliberades que podien optar a que els seus fills poguessin ser ciutadans comuns però  la seva situació va anar variant durant la República.

Les estrangeres eren les dones nascudes a les ciutats del Laci que gradualment es van anar endinsant per tota Roma. Tenien drets semblants als dels ciutadans romans però, en canvi, no tenien dret a vot.  En un principi, els romans creien que només eren aquestes dones les que dins de la ciutat mercadejaven amb el seu cos, però aquesta situació va anar canviant i a finals de la República i durant l’època imperial, aquestes dones igualaven el número de prostitutes romanes.

Les prostitutes eren dones de classe social baixa que mantenien relacions sexuals a canvi de diner. Les causes que conduïen a les dones a la prostitució eren les mateixes que actualment; en primer lloc la pobresa i la misèria ja que la vida a roma era inhumana i escabrosa i s’havia de sobreviure de qualsevol manera. Per una altre banda el desig per mantenir relacions sexuals sense cap impediment que es va desenvolupar al llarg del segle I a. C. i que va produir que moltes dones de família noble optessin de manera lliure a la prostitució.
La forma de vida d’aquestes dones era deplorable i estaven freqüentment destorbades per la policia. A més, no tenien cap tipus de dret ni de protecció. Tot i així, es va donar el cas de que algunes d’aquestes dones es van arribar a enriquir o a casar amb un home ric.
Les prostitutes eren desestimades per la societat, però amb el pas dels anys van anar donant suport entre elles fins a formar un grup social de gran pes i importància. A partir de l’Imperi es van intentar dictar una sèrie de normes per tal de posar fi a la prostitució pública i per restablir la moral romana, però, aquestes normes queien o eren abolides per al següent emperador, la major part dels quals tenien freqüents relacions amb prostitutes.

 

La sexualitat femenina avui dia

Actualment el paper de la dona en l’àmbit familiar ha canviat de manera considerable respecte a la societat romana, molt més del que ha canviat el paper de l’home. A l’antiga Roma les dones havien de basar la seva vida en la cura de la llar, els fills i el marit a diferència d’avui dia on la dona té un paper reduït a la llar.

En els nostres dies la llibertat femenina és evident. La dona té el poder de prendre les seves pròpies decisions respecte a la seva sexualitat. Aquesta llibertat va tenir lloc fa aproximadament 30 anys. Unes dècades enrere ningú s’imaginaria l’avenç respecte aquests temes ja que hi ha alguns aspectes que eren impensables fa uns anys, i per tant, molt més a l’antiga Roma. Per exemple, és un fet que els romans no tenien idea de que una dona pogués tenir fills a partir de la ciència com actualment es pot fer mitjançant la inseminació artificial o altres tècniques de reproducció assistida. Tampoc tenien consciencia de que amb el pas del temps la societat podria arribar a acceptar a les parelles homosexuals i fins i tot, dones solteres amb fills, un fet que estava molt mal vist a la societat romana ja que per a ells, els fills s’havien de tenir dins del matrimoni i si no era així, la dona podria ser acusada d’adúltera.

La dona actualment cada cop comença a tenir relacions sexuals més aviat i majoritàriament ho fan a la recerca de plaer. A diferència, les dones de l’antiga Roma no començaven a tenir relacions sexuals fins al matrimoni on eren esporàdiques, ja que elles havien d’arribar verges a aquesta unió. A dia d’avui una relació en la qual no se sent plaer es considera com una relació pobre, en canvi, per els romans estava mal vist que una dona obtingués plaer d’una relació sexual. A més, una dona que no obté plaer d’una relació sexual o simplement que no té amb qui practicar-ho pot utilitzar diversos productes per tal d’augmentar el seu goig.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *